Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wybory Miss Wakacji

Już 11 sierpnia podczas imprezy odbędą się wybory Miss Wakacji w Rudzie Śląskiej. W zabawie mogą wziąć udział dziewczyny od 16 roku życia (za zgodą rodziców). Nie trzeba być mieszkanką Rudy Śląskiej, wystarczy tylko chcieć bawić się razem z nami. Dziewczyny zaprezentują się w czterech wyjściach m.in. w strojach sportowych i kostiumach kąpielowych. Jury wybierze Miss Wakacji oraz Wicemiss. Swoją miss wybierze także publiczność. Dla wszystkich uczestniczek konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, wśród których nie zabraknie atrakcyjnego wyjazdu. 

Aby zgłosić się do konkursu wystarczy wysłać wiadomości pod adres wakacjimiss@gmail.com i w tytule wiadomości podać swoje imię i nazwisko. W wiadomości zwrotnej kandydatka otrzyma formularz zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia.

Impreza podczas której wybierzemy Miss Wakacji odbędzie się 11 sierpnia od godziny 16:00. Na publiczność czekało będzie wiele atrakcji muzycznych, konkursów i niespodzianek a także stoiska gastronomiczne i atrakcje dla najmłodszych.

 

Regulamin Wyborów Miss Wakacji 2017

  

 1. Organizatorem konkursu jest spółka Śląskie Media Sp. z o.o.
 2. Wybory Miss Wakacji odbędą się 11 sierpnia 2017.
 3. W wyborach startować mogą dziewczyny w wieku od 16 lat
 4. Kandydatki na Miss Wakacji zaprezentują się podczas trwania konkursu przynajmniej czterokrotnie.
 5. W konkursie powołane przez Organizatora Jury wyłoni laureatki, które otrzymają następujące tytuły: MISS WAKACJI, VICEMISS WAKACJI O przyznaniu tytułów MISS PUBLICZNOŚCI zdecyduje w głosowaniu publiczność obecna podczas finałowego konkursu
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, w tym tytułów nadawanych przez sponsorów, którzy mają prawo do nagrodzenia swojej kandydatki osobnym tytułem.
 7. Wszystkie laureatki konkursu otrzymają szarfy tytularne. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami nagród.
 8. Zapisy do konkursu prowadzone są do dnia 10 sierpnia. Zapisu dokonuje się poprzez zgłoszenie wysłane na adres wakacjimiss@gmail.com. Po przesłaniu zgłoszenia kandydatko otrzyma zwrotnie formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo o niedopuszczeniu kandydatki do konkursu bez podania przyczyny. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator może dokonać wyboru wstępnego na podstawie otrzymanych zgłoszeń i wybrać kandydatki do konkursu.
 10. Kandydatki do konkursu zobowiązane są do uczestnictwa w konkursie, który odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 (w godzinach 16:00 – 22:00) roku oraz w przygotowaniach do konkursu 11 sierpnia 2017 (w godzinach 8:00-16:00).
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 12. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych przez nią w formularzu zgłoszeniowym zdjęć na oficjalnej stronie organizatora oraz w materiałach zamieszczanych przez media i firmy współpracujące z Organizatorem a także na portalach społecznościowych. 
 13. Kandydatka wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o konkursie, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych organizatora oraz sponsorów: (utrwaleniu na jakimkolwiek nośniku; zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, techniką magnetyczną, drukiem, w postaci fotografii lub innego zapisu graficznego, sporządzenie wersji obcojęzycznych; wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie i nadawanie; wprowadzanie do pamięci komputera; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (udostępnianie w sieci Internet); wykorzystywanie do celów promocji i reklamy (w tym do reklamy telewizyjnej, prasowej i zewnętrznej); zapożyczanie fragmentów lub całości i wykorzystywania ich z przetworzeniem do innych opracowań realizowanych bezpośrednio przez Sponsora; wykorzystywanie w prezentacjach multimedialnych, odtwarzanie w autoryzowanych punktach sprzedaży Sponsora, odtwarzanie na stoiskach firmowych Sponsora, na targach i wszelkich imprezach wystawienniczych).
 14. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej (w dniu imprezy). W przypadku kandydatek niepełnoletnich zapoznanie się z regulaminem i przyjęcie warunków regulaminu potwierdzają rodzice lub opiekunowie uczestniczki.
 15. Kandydatka lub w przypadku kandydatek niepełnoletnich opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje wizerunku zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.