Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

XIV Szkolny Rajd Pieszy

09-06-2017, 13:08 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M.Koperni

Tradycją ZSP nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej stał się organizowany w ramach Dni Profilaktyki w Rudzie Śląskiej, Szkolny Rajd Pieszy „Żyjmy Zdrowo". W tym roku odbyła się jego XIV edycja.  W rajdzie brały udział klasy pierwsze naszej szkoły oraz klasy trzecie rudzkich gimnazjów.

Celami rajdu były: popularyzacja turystyki pieszej, poszerzenie wiedzy o Rudzie Śląskiej i regionie, promocja zdrowego stylu życia, upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia, zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz integracja lokalnego środowiska  młodzieżowego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. W trakcie rajdu organizowane były konkursy dotyczące wiedzy z zakresu  profilaktyki, pierwszej pomocy, wiedzy o naszym regionie, konkurs plastyczny, które miały na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych drużyn. Drużyny wyruszały z punktów usytuowanych w trzech dzielnicach miasta, natomiast meta była na terenie ZSP nr 6 w Rudzie Śląskiej:

 - trasa 1: Ruda - Wirek

- trasa 2: Halemba - Wirek
 - trasa 3: Nowy Bytom - Wirek

 W klasyfikacji ogólnej drużynami zwycięskimi były:

- I miejsce: klasa I C ZSP nr 6
- II miejsce: klasa I A ZSP nr 6
- III miejsce: gimnazjum nr 9

 Na mecie rajdu były liczne atrakcje:
- pokazy zapaśnicze 

 - pokazy tańca indyjskiego zespołu - "KAHANI"
 - pokazy sztuk walki - Hoshin Ryo Ju-jutsu
- grill


Komentarze