Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ponad 3 miliony każdego roku

18-07-2019, 14:00 Arkadiusz Wieczorek

Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się pogłoski o tym, że władze Rudy Śląskiej „niszczą rudzki sport” w tym jeden z najbardziej zasłużonych rudzkich klubów piłkarskich KS Slavia. Władzom miasta zarzucono, że nie wywiązały się z obietnicy dofinansowania tegoż klubu w takim stopniu, by mógł on kontynuować grę w czwartej lidze. Między innymi o tej sprawie rozmawiamy z Anną Krzysteczko, zastępcą prezydent miasta odpowiedzialną m.in. za sprawy dotyczące rudzkiego sportu.

 

- Temat Klubu Sportowego Slavia jest ostatnio gorący. Od niego więc zacznijmy. Czy Slavia Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie na kontynuację gry?

- Wywiązaliśmy się z tej obietnicy. Klub potrzebował 75 tys. złotych na kontynuację gry w IV lidze i te pieniądze otrzymał. W sumie w tym roku KS Slavia dostanie od miasta prawie 287 tysięcy zł dofinansowania. Dla porównania w roku ubiegłym klub ten otrzymał 290 tys. W latach poprzednich dofinansowanie kształtowało się następująco: 2017 r. - 281 tys., 2016 r. - 203 tys., 2015 r. - 165 tys. i 2014 r. - 161 tys. Dlatego nie sposób się zgodzić z tezą, że miasto będzie odpowiadać za wycofanie drużyny KS Slavia z IV ligi i za upadek klubu. Tegoroczny podział środków dla klubu to 152 tysiące złotych na szkolenie dzieci i młodzieży oraz 135 tys. na szkolenie grup seniorskich w tym właśnie wspomniane 75 tysięcy, które potrzebne były na kontynuację gry w IV lidze. Miasto podpisało z władzami klubu umowę dotyczącą promocji Rudy Śląskiej podczas rozgrywek. Umowa obowiązuje od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku. Środki uzyskane w ten sposób i przekazane do klubu, Slavia miała przeznaczyć na kontynuacje gry w IV lidze. 

 

- Przypomnijmy więc, jak wygląda podział środków na sport w naszym mieście.

– Środki finansowe na zadania z zakresu sportu w Rudzie Śląskiej zostają rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem prezydent miasta po przeanalizowaniu oceny i propozycji komisji konkursowej, która dokonuje oceny ofert złożonych do otwartego konkursu. Od kilku lat każdego roku przeznaczamy w naszym mieście ponad 3 mln zł na dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych. W ubiegłym roku była to kwota ponad 3,3 mln zł. Z tego 2,5 mln zostało przeznaczonych na szkolenie dzieci i młodzieży. O środki te kluby starają się w otwartym konkursie ofert. Za każdym razem złożone wnioski oceniane są przez komisję konkursową, która bierze pod uwagę, oprócz samych projektów, również posiadaną bazę i sprzęt sportowy, czy takie aspekty jak szkolenie dzieci i młodzieży oraz sukcesy klubów. Wszystkie procedury związane z konkursem są jawne, a do komisji zapraszamy obserwatorów, którzy mają wgląd w cały proces oceny złożonych ofert. Podczas ostatniego konkursu nikt nie zakwestionował wyników, a co za tym idzie - podziału pieniędzy.

- To oczywiście nie wszystkie wydatki na sport w Rudzie Śląskiej…

- Na inwestycje sportowe i rekreacyjne wydaliśmy w 2018 roku około 10 mln zł. Kolejne 10 mln kosztuje nas utrzymanie obiektów sportowych już istniejących w mieście. To budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie wydatki sportowe w mieście w 2018 roku wyniosły 30,6 mln złotych. Dlatego uważam, że zarząd miasta sport i sportowców wspiera oraz robi wszystko, żeby trenujący u nas sportowcy mieli ku temu jak najlepsze warunki. Tutaj nie trzeba dowodów. Wystarczy się rozejrzeć i zobaczyć, jakim powodzeniem cieszą się inwestycje sportowe zrealizowane w ostatnich latach. Z otwartych obiektów sportowych skorzystało prawie 300 tys. osób, z hal sportowych 150 tys., a kryte pływalnie odnotowały ponad 175 tys. użytkowników. Nie można także pominąć infrastruktury przy szkołach. Na modernizację szkolnych obiektów sportowych przy SP nr 13, SP nr 16 i SP nr 30 przeznaczyliśmy 2,5 mln złotych, zaś na budowę infrastruktury przy SP nr 3 – 1,5 mln. Nowe miasteczko ruchu drogowego to z kolei koszt 1,2 mln złotych, a trwająca obecnie modernizacja hali sportowej w Halembie będzie kosztowała prawie pół miliona złotych.

 

- Kluby sportowe mogą też starać się o środki finansowe na tzw. małe granty. Co to takiego?

- Kluby mogą składać wnioski na realizację zadań krótkoterminowych. Tego typu wsparcie może wynosić do 10 tysięcy złotych. Do marca 2019 roku kluby sportowe z Rudy Śląskiej otrzymały już ponad 20 tego typu grantów na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Najwyższe możliwe kwoty otrzymały kluby TL Pogoń, KS Pogoń, KS Zgoda i KS Slavia. Kluby wnioskują o granty na szkolenia, udział w turniejach i zawodach oraz organizację imprez sportowych. Jeśli tylko mamy możliwości finansowe, zawsze przychylnie rozpatrujemy wnioski i przyznajemy dodatkowe fundusze.    


Komentarze