Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Miejskie wsparcie dla rudzkiego sportu

09-02-2023, 14:44 JO

Blisko 3,4 mln zł z budżetu miasta trafi do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Rozstrzygnięty został właśnie konkurs na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej na 2023 rok. Aż 2/3 dotowanej kwoty, czyli ponad 2,4 mln zł, trafi na szkolenie dzieci i młodzieży, kolejne 800 tys. zł na szkolenie grup seniorskich, natomiast 150 tys. zł na organizację i udział w imprezach sportowych. Tegoroczne dofinansowanie dla rudzkiego sportu jest o ponad 2 mln zł większe od ubiegłorocznego oraz większe od tego z roku 2021 i 2020, kiedy na ten cel przekazano odpowiednio 1,5 mln zł i niespełna 300 tys. zł.

- Zwiększenie roli i znaczenia sportu w życiu miasta poprzez wzrost nakładów finansowych na wsparcie dla klubów i stowarzyszeń, były jednymi z moich głównych celów na pierwsze miesiące prezydentury. Dziś to realizuję. Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie ze środowiskiem sportowym zasady podziału środków pozwolą na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, a także umożliwią rozwój poszczególnych dyscyplin i konkurencji sportowych w mieście – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Zdecydowana większość środków, które w tym roku zasilą rudzkie kluby i stowarzyszenia sportowe, przeznaczona zostanie na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Będzie to ponad 2,4 mln zł, z czego 1 mln zł wykorzystany będzie tylko i wyłącznie na utrzymanie bazy sportowej. Spośród rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych szkolących dzieci i młodzież najwięcej pieniędzy otrzymają: Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice – 215 tys. zł, Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska – 155 tys. zł oraz Górniczy Klub Sportowy „Wawel” – 153 tys. zł. - Przy podziale środków pod uwagę brano szereg kryteriów. Dotyczyły one m.in. liczby zawodników i ich udziału we współzawodnictwie sportowym, a także osiąganych wyników – wylicza Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miasta.

Część środków z puli przeznaczonej na szkolenie dzieci i młodzieży zostanie rozdysponowana zgodnie z klasyfikacją klubów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Mowa tu o kwocie 120 tys. zł. Nowością w porównaniu do wcześniej organizowanych konkursów na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej jest nagrodzenie organizacji pozarządowych, które aktywnie pozyskują środki zewnętrzne w postaci grantów lub dotacji. Do takich stowarzyszeń trafi do podziału 40 tys. zł, które także pochodzić będą z części wydzielonej na szkolenie dzieci i młodzieży. - Dużą rolę w całym procesie podziału środków na wsparcie kultury fizycznej odegrała Rada Sportu. Dziękuję wszystkim jej członkom za dyskusję oraz przedstawione pomysły, część z nich wykorzystano – wskazuje prezydent Michał Pierończyk.

Na sportowe szkolenie grup seniorskich w 2023 r. z budżetu miasta przekazanych zostanie 800 tys. zł. Z tej puli najwięcej otrzymają: Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice – 115 tys. zł, Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska oraz Klub Sportowy „Rugby” Ruda Śląska – 98 tys. zł, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska oraz drużyna mężczyzn Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska – 90 tys. zł.

Dodatkowo w ramach rozstrzygniętego konkursu 150 tys. zł przeznaczonych zostanie na dofinansowanie organizacji sportowych imprez w mieście oraz udziału rudzkich sportowców w zawodach różnej rangi.

Zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta prawie 3,4 mln zł na dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych w mieście są największym takim zastrzykiem finansowym dla rudzkiego sportu w ostatnich latach. W 2022 r. miasto na ten cel przeznaczyło 1,3 mln zł, w 2021 r. – 1,5 mln zł, natomiast w 2020 r. niespełna 300 tys. zł.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze