Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Z pieśnią na ustach od dwudziestu lat

14-11-2017, 09:49 Agnieszka Lewko

Schola „Duchu Ogniu” obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia. Z tej okazji rozmawiamy z Grzegorzem Grosem - założycielem zespołu -  który działa przy parafii pw. Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie. Z kolei w niedzielę 19 listopada odbędzie się uroczysty koncert scholii, podczas którego jej członkowie, sympatycy i przyjaciele będą mogli wspólnie świętować okrągły jubileusz.

Jak podsumuje Pan dwadzieścia lat działalności scholii?

- Te dwadzieścia lat minęło bardzo szybko. To była ciągła praca, wiele wyjazdów, koncertowanie w różnych miejscach w Polsce i Europie. Przez tyle lat w scholii śpiewało wiele osób, ale na początku było ich aż czterdzieści, a teraz schola liczy około dwudziestu osób. Każdy zostawił w scholii jakąś cząstkę siebie i wniósł coś niepowtarzalnego bez względu na to, ile czasu spędził w scholii. Ten wspólnie spędzony czas dał nam wiele dobrego. Warto dodać, że naszym pierwszym opiekunem był ksiądz Jarosław Oleś.

A czemu poświęcona jest twórczość scholii? Jakie utwory śpiewacie i o czym?

Główna nasza działalność skupia się wokół ewangelizacji. Śpiewamy pieśni o Panu Bogu i Matce Bożej, a w naszym repertuarze znajdują się popularne pieśni kościelne, jak również nasze autorskie utwory. Niedługo odbędzie się z okazji dwudziestolecia działalności scholii koncert, który będzie oparty na naszych własnych opracowaniach muzycznych i tekstowych.

Kiedy rudzianie będą mogli wspólnie z Wami świętować ten jubileusz?

Koncert obędzie się 19 listopada zaraz w parafii pw. Ducha Świętego na Czarnym Lesie zaraz po mszy świętej o godzinie 15.Na samym początku organizacji jubileuszu zaprosiliśmy do współpracy członków scholii, którzy tworzyli ja na początku a następnie poprzez  ogłoszenie w parafii i środkach społecznościowych pozostałych uczestników chętnych do współpracy przy tym  świętowaniu.  Chcemy, żeby wspólnie z nami zaśpiewali.

 Co robiliście przez ten cały czas istnienia scholi? Jakie osiągnięcia uważa Pan za najważniejsze?

- Dużo było tego wszystkiego. Między innymi udało nam się nagrać trzy kasety i trzy płyty  stworzyliśmy dwa musicale na dziesiąta i piętnastą rocznicę scholii, śpiewaliśmy też dla Ojca Świętego Jana Pawła II w ostatnim roku jego pontyfikatu w Castel Gandolfo, byliśmy także zaproszeni do włoskiego miasta Pareto na dni tego miasta. Poza tym dobrze układa się nasze współpraca z Misjonarzami Świętej Rodziny, Siostrami Boromeuszkami  śpiewaliśmy na festiwalu Maria Carmen w Górce Klasztornej, gdzie wystąpiliśmy na jednej estradzie z Ryszardem Rynkowskim. Występujemy  także  z okazji Dnia  Dziecka w przedszkolu  w Kępnie.

A gdzie mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli przez te dwadzieścia lat podziwiać występy scholii „Duchu Ogniu”?

- Od lat współorganizujemy Rudzkie Spotkania Kolędowe oraz Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei,  którego jesteśmy również laureatem. Poza tym występujemy podczas Rudzkiego Wigilijnego Stołu, nawiązaliśmy współpracę także z innymi scholami, które działają w Rudzie Śląskiej. Ukoronowaniem tych wszystkich działań był wspólny występ podczas Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście, w którym około trzech tysięcy ludzi z różnych stron świata. To wydarzenie będziemy na pewno długo pamiętać. Dodam też, że uczestniczyliśmy w Festiwalach Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawne oraz pierwszych festiwalach „Świetlandia”, a hymn festiwalu „Zbuduj Lepszy Świat” jest piosenką autorską. W tych paru słowach nie jesteśmy w stanie wymienić i opisać wszystkich naszych występów. Ale spotkaliśmy wielu ludzi dobrej woli, którym winniśmy wyrazić wdzięczność począwszy od uczestników, rodziców, kapłanów, siostry zakonne, władze miejskie oraz zawsze cichych przyjaciół.

Proszę jeszcze na zakończenie powiedzieć, kto może przyłączyć się do zespołu?

Do scholii może dołączyć każde dziecko, ale musi chcieć śpiewać i z nami pracować. Każdy znajdzie miejsce w naszym zespole bez względu na wiek. Teraz w naszej scholii jest najwięcej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy bardzo angażują się w to, co robią. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy są teraz z nami, ale tez tym, którzy przez te wszystkie lata nas wspierali i byli z nami. Dziękuję też rodzicom, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze i którzy nam pomagają na przykład podczas wyjazdów i w życiu codziennym scholii. Jeszcze raz zapraszamy do wspólnego świętowania wszystkich byłych uczestników scholii oraz chętnych ludzi dobrej woli.


Komentarze