Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

XXVII Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

05-04-2017, 14:18 UM Ruda Śląska

Już po raz 27. młodzież ucząca się w rudzkich szkołach może zmierzyć się w kategoriach artystycznych w ramach Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Termin przesyłania zgłoszeń w kategoriach: muzyka, plastyka i taniec mija 20 marca, natomiast w kategorii teatr – 28 marca br. Finał Festiwalu odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 12.00 w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.

Konkurs odbędzie się w kategorii teatr, muzyka, plastyka /indywidualnie oraz drużynowo na pracę przestrzenną/ oraz taniec. Ocena prac w kategorii plastyka odbędzie się 3 kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury. Przesłuchania w kategorii muzyka będą miały miejsce 4 kwietnia również w Młodzieżowym Domu Kultury. Z kolei rywalizacja taneczna będzie oceniana 5 kwietnia br. w Miejskim Centrum Kultury, a teatralna - 6 i 7 kwietnia br. w Domu Kultury Bielszowice.

Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także uczestnicy zajęć artystycznych ośrodków, instytucji czy domów kultury. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez kartę dostępną wraz z regulaminem na stronie www.mckrudasl.pl. Przy ocenie prac i występów będzie brany pod uwagę nie tylko dobór repertuaru, adaptacja, scenografia, warsztat i technika, ale także wartości wychowawcze. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zostaną wręczone na Gali Finałowej Festiwalu 25 kwietnia br. o godz. 12.00 w Miejskim Centrum Kultury.

- Konkurs daje możliwość prezentacji i konfrontacji dokonań artystycznych dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej - mówi Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej. – Dzięki udziałowi w takich przedsięwzięciach młodzi ludzie rozwijają swoje artystyczne pasje, a ich działalność zyskuje promocję – zauważa.

Niesłabnącą popularnością cieszy się taniec, w naszym mieście zdecydowanie najwięcej uczestników startuje w tej właśnie kategorii. - Uczestnicy to młodzież szkolna od najmłodszych klas szkoły podstawowej, ale zdarzają się np. grupy mieszane ponadgimnazjalistów, w których bywało że występowali nawet absolwenci – mówi Katarzyna Furmaniuk.

We wszystkich dotychczasowych edycjach Festiwalu wzięło udział łącznie ok. 1500 uczestników, w tym w koncercie finałowym, odbywającym się w Miejskim Centrum Kultury, uczestniczyło 350 osób. Oprócz nagród w postaci statuetek i dyplomów, laureaci festiwalu mieli okazję skorzystać z zaproszeń na spektakle i koncerty oraz lekcje muzealne organizowane przez renomowane instytucje kultury na terenie województwa śląskiego /m.in.: Filharmonia Śląska w Katowicach, Opera Śląska w Bytomiu, Teatr „Rozbark” w Bytomiu, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach/. Wyłonieni laureaci wzięli także udział w zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach plastycznych i tanecznych.

- Sukces artystyczny to trudne do zdefiniowania określenie, ale wielu spośród laureatów bierze udział w większych i cyklicznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w MCK, takich jak Metropolitalna Noc Teatru czy Noc Tańca, którą w tym roku zorganizujemy po raz pierwszy – mówi Katarzyna Furmaniuk.


Komentarze