Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Tydzień integracji i równości

26-05-2022, 10:35 Joanna Oreł

Wielkimi krokami zbliża się XVIII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Rudzie Śląskiej. W tym roku zorganizowanych zostanie ok. 20 wydarzeń, które potrwają w sumie osiem dni. Tegoroczny TGON rozpocznie się 30 maja (poniedziałek) od tradycyjnego przekazania kluczy do bram miasta osobom niepełnosprawnym. Imprezy potrwają do 8 czerwca.

–  Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami zakłada organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców Rudy Śląskiej w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym – podkreśla Anita Grobelczyk, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych.

Tegoroczny TGON rozpocznie się 30 maja od mszy św. o godz. 10 w kochłowickim Sanktuarium. Następnie jej uczestnicy przejdą korowodem do DPS „Św. Józef” (ul. OMP 3 w Kochłowicach), gdzie nastąpi przekazanie kluczy do bram miasta. – Władze samorządowe przekazują niepełnosprawnym mieszkańcom Rudy Śląskiej symboliczny klucz do bram miasta, przez co wyrażają swój szacunek wobec nich i potwierdzają, że w tych dniach są oni gospodarzami naszego miasta – podkreśla Anita Grobelczyk.

Kolejnego dnia, czyli 31 maja (wtorek) w Ośrodku „Święta Elżbieta” odbędzie się turniej gry w warcaby (godz. 9.30-14), w Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks” dzień otwarty (godz. 11-13), w Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej biesiada rodzinna (godz. 9.30-12.30), w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aktywizacja (godz. 10), a Zespoł Szkół nr 7 zorganizuje Szkolny Piknik w Kapeluszu przy ruinach Zamku Rudzkiego i domu Karola Goduli (godz. 10.30-13.30).

Dzień później (1.06) SPS nr 11 zorganizuje Dzień Dziecka pod hasłem „Baw się z nami Mamo, Tato” (godz. 10-13), DPS „Św. Józef” koncert muzyki klasycznej „Muzyka łączy” (godz. 10), Polski Związek Niewidomych Koło Ruda Śląska w Nowym Bytomiu dzień otwarty (godz. 9.30, 11), a w SP nr 13 odbędzie się VI Olimpiada Specjalna (godz. 10-13).

Na czwartek (2.06) w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Nowym Bytomiu zaplanowano konkurs piosenki (godz. 9.30-13), w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej Dzień Ogrodu Sensorycznego (godz. 9-12.30), w Miejskim Centrum Kultury XIII Festiwal artystyczno-wokalny „do, re, mi…” (godz. 9.30- 12.30) oraz dwa warsztaty i telefoniczny dyżur w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Z kolei 3 czerwca w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie odbędzie się dzień otwarty (godz. 9.30-12), a w DPS „Senior” w Orzegowie XVII Turniej Skata i Remika (godz. 9-14). Natomiast 6 czerwca odbędzie się jedno wydarzenie – będzie to turniej gier i zabaw podwórkowych przy SPS nr 15 (początek o godz. 9.30).

Dwa ostatnie dni to tradycyjna Olimpiada Radości w halembskiej hali MOSiR-u (organizator Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa), która odbędzie się 7 i 8 czerwca od godz. 9 oraz dni otwarte w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej (7-8.06, godz. 10-13). – Istotą Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami jest przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na rzecz równości szans, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz propagowanie aktywnych postaw niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej. Ważne jest również podnoszenie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej poprzez rozwijanie idei integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie działań służących pogłębianiu więzi społecznych, dialogu, partnerstwa i współpracy, a także zwiększeniu partycypacji kulturalnej tej grupy społecznej – wylicza Anita Grobelczyk.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku w Rudzie Śląskiej mieszkało ogółem 16 013 osób z niepełnosprawnościami, w tym 7476 mężczyzn i 8537 kobiet. Dane te zaktualizowane zostaną po ogłoszeniu wyników spisu powszechnego przeprowadzanego w 2021 roku. Z kolei z danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynika, że w roku 2021 wydano łącznie osobom dorosłym 2464 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast dzieciom do 16. roku życia 404 orzeczenia o niepełnosprawności. – Problem niepełnosprawności dotyka wszystkie środowiska, społeczeństwa i kraje na całym świecie. Szacuje się, że na świecie żyje około pięciuset milionów ludzi przejawiających niedobory w różnych obszarach sprawności i funkcji życiowych, które stanowią poważne utrudnienie, a czasem wręcz uniemożliwiają im pełną realizację własnych potrzeb. Istnieje zatem potrzeba poszukiwania rozwiązań gwarantujących osobom z niepełnosprawnościami poczucie akceptacji społecznej i rzeczywistą możliwość odgrywania czynnej roli w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie – podsumowuje ideę organizacji TGON Anita Grobelczyk.

 

 


Komentarze