Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Stuletni ,,Mickiewicz”

07-06-2022, 13:06 Joanna Oreł

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza obchodzi w tym roku 100-lecie utworzenia szkoły polskiej. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury odbyły się oficjalne uroczystości, w trakcie których nie zabrakło życzeń i podziękowań, a także prezentacji historii oraz osiągnięć uczniów, nauczycieli i absolwentów I LO. Była to także okazja do premiery spektaklu Sceny Muzycznej I LO. Po południu uczniowie i absolwenci przenieśli się do murów szkoły, by wspominać minione lata oraz pomówić o przyszłości. Wieczorem z kolei odbył się zjazd absolwentów. Ponadto w szkole zorganizowano dzień otwarty dla absolwentów szkół podstawowych i mieszkańców Rudy Śląskiej, odbyła się msza święta w pobliskiej parafii pw. Matki Bożej Różańcowej, przemarsz ze sztandarem do szkoły oraz sadzenie drzewa na 100-lecie I LO.

W 1922 roku wraz z przyłączeniem Rudy do nowego polskiego województwa śląskiego tak zwaną Realschule (wcześniej była to niemiecka szkoła gimnazjalna) przekształcono w nową, polską placówkę oświatową Komunalne Gimnazjum Męskie. W tym roku mija sto lat od tamtych wydarzeń. – Dziś jesteśmy szkołą z historią i tradycjami, ale równocześnie szkołą nowoczesną, dobrze wyposażoną, z nauczycielami pracującymi z pasją oraz uczniami, którzy chcą się angażować, a także ich rodzicami, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje – podkreśla Leszek Dytkowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.

Obecnie w szkole uczy się ok. 400 uczniów oraz pracuje ponad 40 nauczycieli. Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w klasach: humanistycznej, językowej, politechnicznej, biologicznej oraz turystycznej. I LO znane jest także z licznych akcji i zajęć pozalekcyjnych. Organizuje m.in. spotkania klubu debat oksfordzkich, Tydzień Kultury Uczniowskiej, akcję „Kocham Rudą Faunę”, rajdy integracyjne, akcje wolontariackie, a uczniowie I LO regularnie odnoszą sukcesy sportowe. Ponadto przy szkole działa teatr Scena Muzyczna I LO, którego aktorzy podczas piątkowej (3.06) uroczystości w Miejskim Centrum Kultury po raz pierwszy zaprezentowali przed publicznością spektakl pt. „Moje miejsce na ziemi”. – Dajemy uczniom bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o realizację ich pomysłów, a tych z każdym rokiem przybywa. Mamy także świetnych nauczycieli, a do tego bardzo dobrze wykształconych, którzy są otwarci na współpracę z uczniami – mówi Leszek Dytkowski.

Absolwentami I LO w Rudzie Śląskiej są m.in. profesorowie Bronisław Barchański i Jan Szmatloch, artysta malarz Piotr Pilawa oraz Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej. Nic więc dziwnego, że podczas piątkowych obchodów szkoła otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego z rąk radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszuli Koszutskiej. – „Mickiewicz” to szkoła ze wspaniałą tradycją i historią, w której od samego początku działalności stawiało się na poszanowanie kultury, języka, obyczajów, pamięci o przodkach i losach regionu, a także Ojczyzny. To miejsce, które nie tylko wychowało i wskazało drogę życiową wielu wspaniałym młodym ludziom, ale także rozwijało ich pasje i zainteresowania oraz pomagało pokonywać różne trudności edukacyjne – podsumowuje wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko.


Komentarze