Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Nowy wymiar doświadczania świata w “Łukaszkach”

04-04-2022, 09:59 Joanna Oreł

Złagodzenie stresu, większa otwartość na ludzi i aktywność, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa - między innymi takie efekty dla podopiecznych ma przynieść korzystanie z Sali Doświadczania Świata, która powstała w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Wirku. Jest to nowa przestrzeń przeznaczona do terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W trakcie otwarcia sali można było wziąć udział w pokazowej sesji terapeutycznej. Wydarzenie połączone było z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Salę Doświadczania Świata (znaną na świecie jako Terapię Snoezelen, czyli terapię wielozmysłową) udało się stworzyć dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz pozyskanym środkom finansowym. Koszt urządzenia pracowni wyniósł ponad 21 tys. zł. Nowa przestrzeń została wykonana według projektu Polskiego Centrum Snoezelen i posiada odpowiedni certyfikat. - Sala Doświadczania Świata jest to przemyślany i odpowiednio zaaranżowany fragment przestrzeni, która jest wypełniona starannie dobranymi urządzeniami i wyposażeniem, będącymi źródłem bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zapachowych, smakowych i kinestetycznych - tłumaczy Małgorzata Krajewska, terapeutka w SPS nr 12, jedna z inicjatorek utworzenia sali. - Sala umożliwia oddziaływanie terapeutyczne - poprzez odpowiednio dobrane bodźce inicjuje u uczestników zajęć pozytywne zmiany emocjonalne i somatyczne, jest miejscem budowania relacji dziecka z terapeutą - dodaje.

Sala została wyremontowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia i pomoce. Chodzi m.in. o kolumnę wodną z panelem sterującym, światłowody, lustra, urządzenie do aromaterapii, panel sensoryczny, projektor multimedialny, pufy, kotary oraz nową wykładzinę. Dodatkowo przeszkolono 25 nauczycieli, którzy będą korzystali z nowej przestrzeni razem z podopiecznymi. - Oddana do użytku sala to wspaniała szansa na wspieranie rozwoju naszych podopiecznych, a wynikiem przebywania w Sali Doświadczania Świata jest złagodzenie stresu, otwarcie na otoczenie i kontakty interpersonalne, zmniejszenie pasywności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, doświadczanie samego siebie, radość i relaks – wylicza Teresa Trzcińska, terapeutka w SPS nr 12 oraz inicjatorka utworzenia sali.

Pieniądze na jej uruchomienie udało się uzyskać z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (17 tys. zł), dzięki wpłatom na Radę Rodziców (1 tys. zł), zbiórce na portalu zrzutka.pl (2160 zł) oraz wpłatom sponsorów (1140 zł).

Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Wirku jest placówką, która wspiera w rozwoju, uczy i wychowuje dzieci oraz młodzież niepełnosprawną. W skład placówki wchodzi: przedszkole z oddziałami dla dzieci z autyzmem, szkoła podstawowa, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim) oraz punkt wczesnego wspomagania rozwoju. Placówka obejmuje terapią i edukacją 130 dzieci i młodzież do 25. roku życia z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i zagrożonych niepełnosprawnością i sprzężeniami. Zatrudnia również doświadczoną kadrę nauczycieli, terapeutów i specjalistów, która przygotowana jest do pracy z niepełnosprawnymi podopiecznymi. SPS nr 12 posiada nowoczesne sale edukacyjne i terapeutyczne oraz własny Ogród Sensoryczny.


Komentarze