Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Mają serce pełne dobra

11-12-2018, 11:08 Izabela Nowrotek

Halembski Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa po raz kolejny zorganizował w Miejskim Centrum Kultury imprezę integracyjno-kulturalną „Serce pełne dobra”, podczas której osoby niepełnosprawne zaprezentowały swoje liczne talenty oraz podsumowano cały rok działalności ośrodka.

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu. To wzruszające chwile, kiedy możemy obserwować ile pasji i wysiłku, w to, co robią, wkładają podopieczni ośrodka – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta. - Halembski ośrodek stanowi zespół specjalistycznych placówek, w skład którego wchodzą dom pomocy społecznej, warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy, których celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych, a zarząd miasta zawsze będzie kładł nacisk na to, żeby tego typu ośrodki były jak najbardziej pomocne i otwarte na ich potrzeby – dodała.

Przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa funkcjonują także tzw. mieszkania chronione, klubo-świetlica Pracownia Doświadczeń Edukacyjnych i Artystycznych, Terenowa Sekcja Olimpiad Specjalnych „Halembianka” oraz zespół teatralno-muzyczny „Od Serca”.


Komentarze