Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Fraszkopisarz ze złotą odznaką

24-01-2020, 10:25 Joanna Oreł

Bronisław Wątroba, popularyzator śląskiej godki oraz autor fraszek pisanych po śląsku, a do tego numizmatyk i filatelista otrzymał "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Została ona wręczona na Stacji Biblioteka w Chebziu podczas wernisażu wystaw przygotowanych przez członków grupy „Asocjacja M&B&P-18”.

- Kapitału przyznała złotą odznakę dla województwa śląskiego za wkład w rozwój naszego regionu pod względem kulturowym, edukacyjnym i społecznym, za podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości i za dbałość o wartości bliskie naszej społeczności na Śląsku - argumentowała podczas wręczenia odznaki Lucyna Ekkert, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Przypomnijmy, że Bronisław Wątroba to m.in. członek grupy „Asocjacja M&B&P-18”, rudzki kolekcjoner numizmatyki i falerystyki, a także animator śląskiej kultury, literat oraz pomysłodawca odznaki „Pszociel Ślonski Godki”.

Podczas czwartkowego (23.01) spotkania na Stacji Biblioteka w Chebziu odbyły się również: prezentacja wystawy “2020 rokiem Świętego Jana Pawła II", która przygotowana została przez członków rudzkiego oddziału Polskiego Związku Filatelistów; wernisaż wystawy "Konterfekty życzliwe - z teki Marka W. Judyckiego" grupy "Asocjacja M&B&P-18" oraz promocja śląskiej parafrazy Ewangelii pt. "Za świyntym Mateuszym" autorstwa Bronisława Wątroby.


Komentarze