Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Debata o przyjaźni

09-05-2012, 15:39 Monika Herman - Sopniewska

W sali sesyjnej UM w Rudzie Śląskiej odbyła się debata oksfordzka „Nie istnieje przyjaźń damsko – męska”. Młodzież zażarcie dyskutowała, temat debaty na topie - interesował wszystkich zebranych, wielu zabrało też w dyskusji głos.

 

Marta Cegielska z Gimnazjum nr 5 w Rudzie Śląskiej:

- Byłam przeciw postawionej dzisiaj tezie. Przyjaźń między kobietą a mężczyzną istnieje. Oczywiście ona może też być podstawą związku partnerskiego, ale czy to wyklucza istnienie relacji platonicznej pomiędzy kobietą a mężczyzną? Z mojego punktu widzenia nie wyklucza. Ja starałam się to poprzeć badaniami. I choć nie odnieśliśmy spektakularnego zwycięzca, to cieszę się, że takie debaty są . Pozwalają one na zapoznanie się z opiniami innych. Wierzę w to, ze udało nam się dzisiaj przekonać, chociaż z cztery osoby do tej przyjaźni.

Andrzej Smółka z Technikum nr 6:

Przyjaźń między kobieta a mężczyzną nie istnieje. Jestem realistą to nie ma jakiegokolwiek podparcia do egzystowania. Albo taka przyjaźń przeradza się w związek albo upada. Ja się nie przyjaźnię z kobietami. Mam przyjaciela, ale to jest mężczyzna. I darzę go zaufaniem i taka przyjaźń myślę jest możliwa. Ale nic poza tym.

Aneta Paleczna   –  przewodnicząca Komisji Kultury Młodzieżowej Rady Miasta:

Debata zorganizowana została przez Młodzieżową Radę Miasta. Poruszamy temat bardzo aktualny, dotyczy nas, młodzieży. To kwestia sporna, każdy bronił swoich racji. I po zakończeniu tej debaty zmieniały się też opinie na temat tych relacji. Na koniec 20 osób uznało,  że przyjaźń damsko- męska nie istnieje, a 21 uznało że jest ona możliwa.


 

 


Komentarze