Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Znalezione nie kradzione – to mylne stwierdzenie

21-12-2016, 10:02 admin

Znalazłeś telefon, portfel czy inną wartościową rzecz? Nie czekaj na wizytę policji, oddaj do biura rzeczy znalezionych lub do najbliższej jednostki policji. Tylko we wtorek do rudzkiej policji zgłosiły się trzy osoby zgłaszając przywłaszczenie ich rzeczy.

Rudzcy policjanci przyjmują każdego tygodnia kilka zgłoszeń w których pokrzywdzeni stracili telefon, dokumenty czy pieniądze. Tylko wczoraj do rudzkich policjantów zgłosiły się dwie kobiety i mężczyzna, którzy zgłosili przywłaszczenie telefonów i telewizora. W dwóch pierwszych przypadkach były to drogie markowe telefony, które zmieniły właściciela, ale policjanci zapowiadają, że dołożą starań aby wróciły do tego prawowitego. Śledczy analizują zapisy z kamer monitoringów i nie wykluczają upublicznienia zdjęć bądź nagrań sprawców w internecie. Coraz częściej sprawcy których wizerunki publikujemy zostają rozpoznani przez wiele osób, które po przeczytaniu policyjnego komunikatu informują mundurowych o ich tożsamości.
Prosimy aby pamiętać, że żadna rzecz, której nie jesteśmy właścicielami, nie jest nasza. Zabierasz i nie oddajesz znalezionego na ławce telefonu, plecaka czy portfela – stajesz się sprawcą czynu karalnego. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których, na podstawie miejsca i okoliczności znalezienia, można domniemywać, że właściciel wyzbył się prawa własności, np. gdy rzecz leży w śmietniku. W innych przypadkach znaleziony przedmiot należy oddać w urzędzie albo na policji. W przeciwnym przypadku „znalazca” dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia.

Kodeks cywilny
Art. 183.
§ 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy.
§ 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Kodeks karny
Art. 284
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kodeks wykroczeń
Art. 119.
§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 420 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1. można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Źródło: KMP Ruda Śląska


Komentarze