Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Spotkania z uczniami podstawówek

11-10-2017, 08:44 KMP Ruda Śląska

Profilaktyk z rudzkiej komendy mł.asp. Roman Aleksandrowicz, odwiedził kolejną placówkę oświatową. Tym razem o bezpieczeństwie rozmawiał z wychowankami Szkoły Podstawowej nr 12 im. św. Łukasza. Przewodnią myślą pogadanki, była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole.
W pierwszej kolejności tematem prelekcji były, zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, w domu czy też na podwórku. Policjant przestrzegał dzieci przed zagrożeniami jakie niosą za sobą rozmowy z nieznanymi osobami. Zaprezentował elementy odblaskowe, pokazując gdzie i w jaki sposób można je zakładać, aby zminimalizować zagrożenie potrąceniem przez samochód. W dalszej kolejności pogadanki aspirant Aleksandrowicz skupił się na odpowiedzialności karnej nieletnich, za ich zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjant uświadamiał o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Pogadanka ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony wychowanków szkoły i grona pedagogicznego.


Komentarze