Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Mundurowi sprawdzają miejsca sprzedaży petard

29-12-2016, 11:46 admin

 Policjanci oraz Strażacy z Rudy Śląskiej prowadzą wspólne kontrole w miejscach sprzedaży wyrobów pirotechnicznych. Przede wszystkim sprawdzany jest sposób ich przechowywania i sprzedaży. Mundurowi bacznie przyglądają się też czy oferowane wyroby pirotechniczne posiadają wymagane atesty.
 
Okres sylwestrowo – noworoczny związany jest z zakupem materiałów pirotechnicznych i sztucznych ogni. Dlatego rudzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, kontrolują miejsca handlu wyrobami pirotechnicznymi. Mundurowi sprawdzają zwłaszcza małe punkty sprzedaży, w których najłatwiej o towar gorszej jakości i wątpliwego pochodzenia. Jednak kontrole nie omijają większych sklepów i marketów. Policjanci wraz ze strażakami sprawdzają sposób sprzedaży oraz przechowywania wyrobów pirotechnicznych. Kontrolują również czy ulotki zawierają informację i instrukcje obsługi w języku polskim i czy jest respektowany zakaz sprzedaży fajerwerków dzieciom i młodzieży do lat 18.

Przypominamy:

  • Sposób sprzedaży i przechowywania wyrobów pirotechnicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych;

  • zgodnie z art. 62f ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego do wyrobów pirotechnicznych powinny zostać dołączone, sporządzone w języku polskim:

  1. instrukcja obsługi wyrobu pirotechnicznego zawierająca, w miarę potrzeby oznaczenie dotyczące bezpiecznego przewozu, przechowywania, używania i unieszkodliwiania tych wyrobów, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznych odległości użytkownika od używanych wyrobów pirotechnicznych

  2. informacja o urządzeniach, akcesoriach potrzebnych do bezpiecznego działania tych wyrobów oraz instrukcje ich obsługi;

  • na podstawie art 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Zródło: KMP Ruda Śląska 


Komentarze