Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Informacja dla ukaranych mandatem

01-03-2016, 08:40 admin

Od 2016 roku wpływy z grzywien z mandatów karnych nie będą trafiały do wojewodów, tylko bezpośrednio na rachunek Urzędu Skarbowego w Opolu. Należności za mandaty nakładane przez policjantów dotychczas trafiały na konta poszczególnych urzędów wojewódzkich. Od 1 stycznia 2016 trafiają do Urzędu Skarbowego. 

KOMUNIKAT DLA OSÓB UKARANYCH MANDATEM KARNYM

(nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Gminne)

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

1) w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,

2) w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

 

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „Przelew US”.

 

źródło: KMP Ruda Śląska


Komentarze