Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Żużel i popiół do segregacji

06-11-2018, 09:09 Joanna Oreł

Od nowego roku zmienią się zasady segregacji śmieci, a konkretnie pojawi się nowy pojemnik na popiół i żużel. Miasto zdecydowało się na taki ruch, aby zwiększyć poziom segregacji. Jeżeli ten wymagany nie zostanie osiągnięty, miastu grożą kary.

W tej chwili śmieci zmieszane, w tym żużel i popiół są odbierane przez firmę, zajmującą się wywozem śmieci i następnie trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, gdzie są dalej przetwarzane. Płaci za to miasto, a mieszkańcy po części, bo opłaty za śmieci nie pokrywają całościowych kosztów gospodarowania odpadami. Obecnie stawka za 1 tonę wywiezionych odpadów to ok. 480 zł (dla porównania – w 2014 roku było to ok. 280 zł), ale prawdopodobnie znów ona wzrośnie. - Miasto obecnie jest w trakcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska. Wobec powyższego nie jesteśmy w stanie wskazać, jaka będzie obowiązywała stawka od nowego roku za tonę śmieci zmieszanych, wywożonych na RIPOK – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Miasto będzie płaciło także kary za zbyt niski poziom segregacji. Bo o ile w ubiegłym roku mieszkańcy Rudy Śląskiej osiągnęli ustawowy poziom 20 proc. to w tym roku może być z tym problem, bo normy wzrosły do 30 proc. W kolejnych latach będą one rosły, bo w 2019 roku trzeba będzie wysegregować 40 proc. odpadów, a w 2020 roku aż 50 proc. - Obecnie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy miasto osiągnie wskazany poziom za 2018 rok, ponieważ do końca marca 2019 r. jest ustawowy termin na sporządzenie rocznego sprawozdania prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto do 31 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne oraz prowadzące na terenie miasta PSZOK-i (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – przyp. red.) są zobowiązani złożyć wymagane przez prawo sprawozdania do tut. urzędu za rok 2018. Mając na uwadze powyższe, nie jesteśmy w stanie określić wysokość kar za nie osiągnięcie wymaganych poziomów – mówi Krzysztof Mejer.

Jak więc widać, może się okazać, że mieszkańcy Rudy Śląskiej nie osiągną 30-procentowego poziomu segregacji. Właśnie dlatego miasto postanowiło wprowadzić obowiązek także segregacji żużlu i popiołu z palenisk domowych. Dotyczy to zarówno domków jednorodzinnych, jak i zabudowy wielorodzinnej. Ich mieszkańcy muszą jednak złożyć specjalny wniosek. - Nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów z popiołu i żużli z palenisk domowych na wniosek właściciela ww. nieruchomości lub jej zarządcy złożony do Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziału Gospodarki Komunalnej. Pojemniki na odpady popiołu i żużli z palenisk domowych oznaczone będą napisem „Popiół” oraz będą w kolorze czerwonym lub czarnym zamykane czerwoną klapą – tłumaczy Krzysztof Mejer. - Ponadto informuję, że do spółdzielni mieszkaniowych i dużych zarządców nieruchomości wystosowano pismo z prośbą o przygotowanie i przesłanie do urzędu wykazu placyków gospodarczych, na terenie których należy ustawić ww. pojemniki – dodaje.

Nowe pojemniki mają być ustawiane po wybraniu w przetargu firmy, która będzie zajmować się wywożeniem śmieci segregowanych i zmieszanych. Posegregowany żużel i popiół będą wywożone z budynków mieszkalnych jeden raz w miesiącu w okresach od stycznia do maja oraz od września do grudnia, a także raz na trzy miesiące w okresie od czerwca do sierpnia.


Komentarze


06-01-2019, 11:12
Ireneusz Fijałka napisał(a):

Dlaczego to znowu obywatel musi występować z wnioskiem o pojemnik. Przecież w urzędzie każdy dom ma zgłoszone w jaki sposób jest ogrzewany więc wiadomo kto potrzebuje pojemnik na popiół.