Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Zmiany w rudzkim budżecie obywatelskim

28-04-2023, 14:38 JO

W tegorocznym głosowaniu, które wyłoni zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok, rudzianie będą mogli wskazać maksymalnie po 4 projekty duże i małe, przyznając im odpowiednią liczbę punktów. Zmianę zasad uchwaliła podczas ostatniej sesji Rada Miasta. Z kolei zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta pula środków wyniesie prawie 5,3 mln zł.

- W programie wyborczym zapowiedziałem korektę zasad budżetu obywatelskiego – przypomina prezydent Michał Pierończyk. – Zmiana sposobu głosowania pozwoli mieszkańcom odnieść się do większej liczby projektów, co w mojej ocenie sprawi, że wyniki będą lepiej odzwierciedlać potrzeby lokalnej społeczności – podkreśla.

Nowy sposób głosowania daje możliwość wskazania 4 zadań dużych i 4 zadań małych, przy czym jest to maksymalna liczba projektów, na które można oddać głosy, co oznacza, że nie ma konieczności wyboru wszystkich 8 zadań. – Wybranym projektom mieszkańcy przydzielą punkty – kolejno od 4 dla najwyżej ocenianego do 1 dla najniżej ocenianego – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Podjęta uchwała wprowadziła również kilka zmian proceduralnych. Projektodawcy otrzymali prawo wycofania projektu, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem głosowania. Zgłaszając projekt drogą elektroniczną nie będzie już trzeba dołączać cyfrowego odwzorowania listy osób popierających projekt, co przyczyni się do zwiększenia ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że oryginał listy poparcia w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta nie później, niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza drogą elektroniczną.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Natomiast prezydent Michał Pierończyk wydał już zarządzenie w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Zgodnie z nim pula środków na ten cel wyniesie 5 271 000 zł, z czego 1 471 000 zł przypadnie na zadania duże (koszt realizacji powyżej 380 000 zł), a 3 800 000 zł na zadania małe (koszt realizacji do 380 000 zł). Składanie projektów rozpocznie się 15 maja br. i potrwa do 24 maja w formie papierowej, a do 2 czerwca w formie elektronicznej.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok mieszkańcy wybrali jako zadanie duże renowację kompleksu boisk sportowych przy ul. Gwareckiej 2. Na zwycięskiej liście znalazło się też 10 zadań małych: „Eko-Park w Bykowinie przy osiedlowej strefie aktywności”, plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6, budowa wybiegu dla psów „Sznupowisko” w parku Strzelnica, rewitalizacja centralnej części kochłowickiego rynku, naukowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie, zagospodarowanie nieurządzonej części Parku Mickiewicza, Mini Park Ruda „Szczęść Boże”, rozbudowa terenowych tras rowerowych Bielszowice Trails w Parku Strzelnica oraz plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 17.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze