Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta przedłużona do 31 stycznia

14-01-2021, 13:57 Joanna Oreł

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Urząd Miasta Ruda Śląska będzie zamknięty dla klientów do 31 stycznia 2021 roku. Każdą sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa w magistracie można załatwić po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Mieszkańcy mogą korzystać z alternatywnych form kontaktów z Urzędem Miasta: drogą telefoniczną, korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, czyli poprzez e-mail lub ePUAP. Wszystkie wnioski potrzebne do załatwienia sprawy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

  • nosić maseczki,
  • dezynfekować ręce,
  • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach.

W celu załatwienia spraw, które nie wymagają osobistego kontaktu, można korzystać ze skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku „A” i „B” Urzędu Miasta. Pisma wrzucane do skrzynki podawczej należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Uwaga! W przypadku przesyłek wrzucanych do skrzynki podawczej nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania.


Komentarze