Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zmiana organizacji pracy UM przedłużona do 3 stycznia

30-11-2020, 08:41 Joanna Oreł

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Urząd Miasta Ruda Śląska będzie zamknięty dla klientów do 3 stycznia 2021 roku. Każdą sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa w magistracie mieszkańcy mogą załatwić jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Mieszkańcy mogą korzystać z alternatywnych form kontaktów z Urzędem Miasta: drogą telefoniczną, listownie, e-mailowo lub przez ePUAP. Wszystkie wnioski potrzebne do załatwienia sprawy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas wizyt w Urzędzie Miasta należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

• nosić maseczki,

• dezynfekować ręce,

• zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach.

W celu załatwienia spraw, które nie wymagają osobistego kontaktu, można korzystać ze skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku „A” i „B” Urzędu Miasta. Pisma wrzucane do skrzynki podawczej należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić:

• imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,

• numer telefonu kontaktowego,

• określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Uwaga! W przypadku przesyłek wrzucanych do skrzynki podawczej nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!


Komentarze