Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Zmarła skarbnik Rudy Śl.

12-02-2012, 14:00 Administrator WR

Lucyna Mróz od 2011 roku pełniła funkcje Skarbnik Miasta. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach i uzyskała tytuł magistra ekonomii w zakresie Ekonomiki i organizacji produkcji. Pracowała w Urzędzie Miasta od roku 1987. W początkowym okresie swego zatrudnienia była związana z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami, od roku 1989 zajmowała stanowisko głównego księgowego Urzędu Miasta Ruda Śląska. W trakcie zatrudnienia podwyższyła swoje kwalifikacje, kończąc na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu Podyplomowe Studium Finansów Samorządu Terytorialnego oraz studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Opolskim.  W sierpniu 2005 r. została naczelnikiem Wydziału Budżetu i Finansów.

 


Komentarze


13-02-2012, 10:41
krystyna napisał(a):

Świeć Panie nad Jej dusza.Odpoczywaj w Pokoju