Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zimowa pomoc

19-01-2021, 11:48 Joanna Oreł

Jak co roku w sezonie zimowym miasto pomaga osobom szczególnie narażonym na negatywne skutki niskich temperatur. - To trudny czas przede wszystkim dla osób bezdomnych. Reagujmy, gdy widzimy je na ulicach, w parkach, czy na klatkach schodowych, bo nie ma nic gorszego niż obojętność – apeluje prezydent Grażyna Dziedzic. W Rudzie Śląskiej oraz województwie działają bezpłatne numery telefonów, pod którymi można zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobom bezdomnym, a także uzyskać niezbędne informacje, np. dotyczące noclegowni: 800 158 800 (Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta), 987 (infolinia dla bezdomnych z woj. śląskiego), 986 (Straż Miejska), 112 (służby ratownicze).

- Proszę o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, ale również takie, które nie są w stanie zapewnić sobie właściwych warunków życia – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Wystarczy zgłosić taki przypadek odpowiednim służbom, a można uratować lub pozytywnie zmienić czyjeś życie – dodaje.

Jak co roku, rudzka Straż Miejska prowadzi akcję „Bezdomni”. – Patrolujemy opuszczone budynki, piwnice, strychy, ogródki działkowe czy studzienki kanalizacyjne – tłumaczy Zbigniew Dzwinczyk z rudzkiej SM. – Jeśli w trakcie kontroli, czy też interwencji spotykamy osoby bezdomne i są one trzeźwe, proponujemy im dowóz do noclegowni. Jeśli jednak osoba jest nietrzeźwa, a warunki np. atmosferyczne zagrażają jej życiu i zdrowiu, przewożona jest do izby wytrzeźwień - dodaje.

Pomocy m.in. w uzyskaniu schronienia, odzieży czy posiłku udzielają pracownicy socjalni Działu Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 22 (tel.: 32 344 03 23, wew. 326, 308, 374). Sekcje pracowników socjalnych działają również w poszczególnych dzielnicach miasta i tam również można zgłaszać potrzebę interwencji: ul. Wolności 14 - 32 248 07 56, ul. Przedszkolna 6 - 32 248 27 59, ul. Sławika 1A - 32 240 34 04, ul. Solidarności 7 - 32 242 98 28, ul. Tunkla 1 - 32 342 26 20, ul. Jankowskiego 8 - 32 342 40 60, ul. Bielszowicka 114B - 32 240 24 69, w godzinach: poniedziałki 14.00-17.00, wtorki, środy i piątki 8.00-10.00, w czwartki 14.00-15.30. Ponadto pracownicy Ośrodka w ciągu dnia monitorują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, podejmują interwencje w związku ze zgłaszaniem przebywania w różnych miejscach osób bezdomnych, zabezpieczają te osoby w odpowiednich placówkach.

W Rudzie Śląskiej działają Noclegownie Miejskie, w ramach których funkcjonuje noclegownia dla mężczyzn przy ul. Tołstoja 11 i noclegownia dla kobiet przy ul. Hallera 61. W okresie od 1 maja do 30 września są otwarte w godz. 19.00-7.00, a od 1 października do 30 kwietnia można z nich korzystać od godz. 18.00 do 8.00. Oferują 44 miejsca noclegowe dla mężczyzn i 8 dla kobiet. Od 2017 roku przy ul. Tołstoja 11 mieści się również ogrzewalnia, oferująca miejsca siedzące, z której można korzystać od 1 października do 30 kwietnia w godz. 18.00-8.00.

Poza miejscem do spania ze świeżą pościelą osoba bezdomna ma zapewniony gorący posiłek, dostęp do sanitariatów, w miarę możliwości oferowana jest również wymiana odzieży lub jej dezynfekcja, pranie i suszenie. Noclegownia jest wyposażona w zamykane na klucz szafki, w których bezdomni mogą zostawiać swoje rzeczy osobiste. W ubiegłym roku ze schronienia skorzystało 175 mężczyzn oraz 18 kobiet, a z ogrzewalni 40 osób.

Warunkiem skorzystania z noclegowni jest podanie opiekunowi swoich danych i pisemne potwierdzenie akceptacji regulaminu placówki. Zobowiązuje on korzystających do utrzymania porządku i czystości, stosowania się do zasad bezpieczeństwa i poleceń opiekunów. W placówkach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, nie wolno palić, uprawiać hazardu, a także wprowadzać zwierząt. Na teren noclegowni można wnosić tylko najpotrzebniejsze rzeczy osobiste.

Warto dodać, że osoby korzystające z noclegowni mają obowiązek współpracy z pracownikami socjalnymi zarówno noclegowni, jak i MOPSu. – Korzystając z bezpośredniego kontaktu zachęcamy osoby bezdomne do podjęcia zmian w swoim życiu, odpowiedniej terapii i powrotu do społeczności lokalnej – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze