Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zieleniec przy ul. Czarnoleśnej stanie się miejscem rekreacji

29-03-2019, 10:34 Joanna Oreł

Powstaje kolejny punkt na trasie Traktu Rudzkiego, który realizowany jest w naszym mieście i który docelowo ma być trasą rekreacyjnospacerową, łączącą dzielnicę Wirek z Nowym Bytomiem. Obecnie rewitalizowany jest zieleniec przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu. W ramach prac istniejący tam amfiteatr zostanie wyremontowany, powstanie plac zabaw, a teren zostanie zadrzewiony oraz ukwiecony. Całość będzie monitorowana.

Inwestycja dotyczy terenu, który znajduje się na hałdzie pomiędzy ulicą Czarnoleśną oraz kopalnią Ruda ,,Ruch Pokój”. Od lat znajduje się tam amfiteatr oraz krąg betonowy, do których od ulicy Czarnoleśnej prowadzi ścieżka nowa pieszo-rowerowa. Obiekty te niszczeją i mało kto z mieszkańców pamięta lata świetności tego miejsca. Teraz Miasto Ruda Śląska za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ma zamiar to zmienić za sprawą projektu Trakt Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska. Dotychczas w ramach niego zrewitalizowana została hałda przy ul. 1 Maja.

Co natomiast powstanie na terenach przy amfiteatrze? Projekt zakłada w tym miejscu utworzenie miejsca rekreacji na trasie rowerowej (łączącej amfiteatr z ul. Czarnoleśną i Kupiecka) Traktu Rudzkiego. Do remontu przeznaczono betonowe, amfiteatralne stopnie. Wyremontowane stopnie amfiteatru, wzbogacone o drewniane leżaki, będą służyć wypoczynkowi. Drewniana półkolista pergola umożliwi odpoczynek w cieniu. Na placu znajdować się będą również stoły piknikowe oraz malutki plac zabaw. Całość zostanie otoczona atrakcyjną zielenią, kontrastującą z samoistną roślinnością porastającą hałdę.

Jak dokładnie będzie to wyglądało? Ścieżka rowerowa, która powstanie w ramach innego zadania, ma okalać łąkę kwietną. Ta zostanie wykonana na planie koła. Wzdłuż niego powstaną plac zabaw oraz pergola (ma ona zacieniać fragment alei), a w pobliżu alei ustawione zostaną trzy ławki oraz urządzenia do zabaw (namiot tipi do wspinaczki, bujak i drążek). Teren zostanie również doposażony w sześć stojaków na rowery. Ponadto mieszkańcy będą mogli odpoczywać w otoczeniu uporządkowanej zieleni. Projekt zakłada wprowadzenie roślin ozdobnych, kontrastujących z rosnącą obecnie na terenie hałdy roślinnością pionierską. Główny nacisk położony został na ozdobne krzewy i byliny, które planuje się posadzić w dużych grupach podkreślających układ amfiteatru. By uzyskać taki efekt nasadzonych zostanie 22 drzew (głównie klonów), a do tego ponad 700 krzewów (przede wszystkim hortensji) oraz ok. 2000 bylin.

Ponadto wysianych zostanie ok. 16 tys. cebulek kwiatów (krokusów i narcyzów żonkili). Powstanie również nowy trawnik. To jednak nie wszystko, bowiem w ramach projektu wzdłuż ulicy Czarnoleśnej zostanie posadzony żywopłot z hortensji. Teren amfiteatru oraz kręgu zostanie oświetlony światłami LED, a także będzie monitorowany.

Warto dodać, że projekt Trakt Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska to jedna z największych inwestycji z zakresu rewitalizacji, która realizowana jest obecnie w Rudzie Śląskiej. Jest ona podzielona na siedem zadań, w tym znajdzie się siedem obszarów zielonych i parków oraz jeden obszar zdegradowany. Zadanie dotyczące zieleńca przy ul. Czarnoleśnej jest zadaniem IV. Na realizację Traktu Rudzkiego Miasto Ruda Śląska pozyskało ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020. Projekt wdrażany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Komentarze