Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zgłoś swój pomysł na Szyb Franciszek

21-11-2022, 11:09 Joanna Oreł

Jeszcze do 27 listopada można zgłaszać swoje pomysły na zagospodarowanie Szybu Franciszek, który w województwie śląskim wygrał w pierwszym etapie konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most The Most. Dzięki temu Ruda Śląska otrzyma 1 mln zł dofinansowania na prace renowacyjne i adaptację obiektu do nowych funkcji. Propozycja jest taka, aby utworzyć tam centrum edukacji regionalnej, a dokładnie tzw. żywe muzeum prezentujące niematerialne dziedzictwo Górnego Śląska.

Zabudowania Szybu Franciszek to pozostałości po jednej z największych kopalń Rudy, czyli Brandenburg. W zespół zabudowań z końca XIX wieku wchodzi: budynek straży pożarnej i stacji ratownictwa, budynek administracyjny, rozdzielnia, budynek dawnej stajni, budynek kuźni, maszynownia szybu, kotłownia i komin, nadszybie szybu oraz wieża wyciągowa. - Uważam, że warto mówić o tym szybie, bo jest to miejsce, które dosyć szybko popadło w zapomnienie, a przez lata stanowiło centrum dzielnicy. Dopóki działała kopalnia, przewijało się tu tysiące ludzi. Nadmienię tylko, że była tam m.in. cechownia, w której orkiestra Augustyna Kozioła miała swoje próby. To było miejsce, które mocno tętniło życie - podkreśla Adam Kowalski, który zawodowo zajmuje się ochroną dziedzictwa i interpretacją dziedzictwa kulturowego, jest dyrektorem Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, a który zgłosił rudzki obiekt do konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most The Most.

Szansa na drugie życie dla Szybu Franciszek pojawiła się za sprawą tego, że obiekt od 1984 roku figuruje w rejestrze zabytków, a od marca 2022 roku jest własnością miasta (większość zabudowań). Niedawno ogłoszone zostały wyniki I etapu konkursu “Nasz Zabytek”. Wygrał nasz obiekt! Dzięki temu Ruda Śląska ma szansę otrzymać milion złotych na rewaloryzację Szybu Franciszek. - Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w poparcie tego projektu i zachęcam do włączenia się w II etap konkursu, w którym wyłoniony zostanie pomysł na sposób użytkowania zwycięskiego obiektu. Tutaj również będzie liczyć się inicjatywa mieszkańców i pomysły na funkcjonowanie szybu po jego rewaloryzacji – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta Ruda Śląska. - Niech to będzie Wasze miejsce, które zachowa świetność minionych czasów, służąc kolejnym pokoleniom – dodaje.

Zgłoszenia pomysłów na nowe zagospodarowanie Szybu Franciszek przyjmowane będą do 27 listopada pod adresem https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-slaskie/ lub pod numerami telefonu: 517-884-088 lub 22 475-51-11. Inicjatywy mogą być oczywiście różne, ale zarówno Adam Kowalski, jak i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej, są zgodni w tym, aby utworzyć tam centrum edukacji regionalnej. Miejsce to miałoby służyć utrwalaniu i upowszechnianiu niematerialnej kultury regionu i międzypokoleniowej wymianie doświadczeń oraz nauce nowych umiejętności. - Będę nadal wspierać ten pomysł z naciskiem na dziedzictwo niematerialne, czyli to, w czym Ruda Śląska jest bardzo mocna i w czym może się wyróżnić - podkreśla Adam Kowalski.

Zgodnie z tym, w przyszłości w Szybie Franciszek miałyby być organizowane m.in. warsztaty, spotkania i pokazy związane z kultywowaniem tradycji muzycznej, kulinarnej, obrzędowej oraz z edukacją w obszarze języka śląskiego.  


Komentarze


22-11-2022, 05:33
giekar napisał(a):

Wprowadziłbym tu jeszcze symbolicznie zabytkowy, strażacki wóz konny.