Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zapisy na darmowe warsztaty dla seniorów

12-04-2019, 10:41 MCK Ruda Śląska

 

Miejskie Centrum Kultury zaprasza do udziału projekcie „Roczniki”, którego realizacja dofinansowana będzie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna 2019”.

W jego ramach odbędą się następujące bezpłatne warsztaty dla seniorów:

- plastyka i rękodzieło
- komputerowe
- fotograficzne
- teatralne
- taneczne

Projekt "Roczniki" ma na celu włączenie do aktywności kulturalnej seniorów oraz młodzież w wieku 18-25 lat. Jest odpowiedzią na opracowaną w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016” diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Rudy Śląskiej oraz „Diagnozę partycypacyjną osób starszych” opracowaną przez rudzkie Stowarzyszenie Pro Ethica.

W ramach projektu odbędą się zajęcia rozwijające zainteresowania seniorów dotyczące fotografii, tańca, plastyki, teatru i nowoczesnych technologii. Najistotniejszym elementem projektu dającym poczucie sprawczości, będzie realizacja mikroprojektów w grupach międzypokoleniowych, inicjujących wspólnie z różnymi środowiskami, działania lokalne. Poprzez udział w zajęciach przygotowujących do realizacji mikroprojektów, uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu m.in. zasad realizowania projektów, dostępnych źródeł finansowania działań lokalnych, współpracy z mediami. Cykl zajęć w ramach projektu Generacje obejmuje praktyczne warsztaty stacjonarne, a także indywidualny coaching/mentoring dla grup roboczych realizujących mikroprojekty.

Cele:

• Przeprowadzenie 286 godzin warsztatów twórczych
• Realizacja pięciu projektów społeczno-kulturalnych
• Organizacja koncertu finałowego oraz dwóch wystaw (fotograficzna i plastyczna)

Zapisy i szczegółowe informacje: 32 248-62-40, wew. 21.

 

 


Komentarze