Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zaktywizują mieszkańców

12-03-2018, 13:21 admin

Prawie milion złotych unijnej dotacji otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ruszy w kwietniu i potrwa 2 lata. Weźmie w nim udział 80 osób.

Projekt "Ruda Śląska – nowa szansa" to kolejny program, który uzyskał dofinansowanie, w ramach działań z zakresu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Poprzedni projekt "Ruda Śląska - nowa perspektywa" realizowany był od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r. Objął wsparciem 240 osób, z których 31 osób podniosło kwalifikacje zawodowe, 25 osób podjęło pracę, a 51 osób jest na etapie poszukiwania pracy - tłumaczy Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Najnowszy program MOPS-u będzie realizowany od kwietnia tego roku do marca 2020 r. Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie zdolności społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych przez osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. – W projekcie zaplanowano takie działania, które będą dostosowane do predyspozycji i potrzeb uczestników projektu. Ich celem będzie wzmocnienie samodzielności i zaradności życiowej oraz nabycie zdolności do podjęcia dalszej edukacji czy też zatrudnienia – mówi Krystian Morys.

Projekt "Ruda Śląska – nowa szansa" o wartości 943 803,61 zł dofinansowany został w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

W Rudzie Śląskiej w 2017 roku pomocą społeczną objętych zostało 3130 rodzin, w tym 6 669 osób. Miasto przeznaczyło w ubiegłym roku na ogólną działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę ponad 40 mln zł.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze