Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zabytki z dofinansowaniem

23-02-2018, 09:19 admin

2 mln chcą przeznaczyć w tym roku władze Rudy Śląskiej na remonty zabytkowych „perełek”. Dzięki podjętym na sesji Rady Miasta uchwałom wypięknieją dwa budynki mieszkalne przy ul. Raciborskiej i cztery rudzkie świątynie - w Orzegowie, Nowym Bytomiu, Kochłowicach oraz Bielszowicach. Najwięcej, bo aż 600 tys. zł, otrzyma parafia Trójcy Przenajświętszej. Pieniądze z tej dotacji zostaną przeznaczone na remont wieży północnej kościoła. To nie wszystkie inwestycje, dla których przewiduje się udzielenie dotacji konserwatorskich jeszcze w tym roku. Na rozpatrzenie czekają 4 kolejne wnioski.

- W Rudzie Śląskiej mamy wiele „perełek” architektonicznych, które są chlubą naszego miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Chcemy ocalić to dziedzictwo, dlatego co roku przeznaczamy część budżetu na dotacje konserwatorskie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że renowacja zabytków jest bardzo droga, bo musi być wykonywana zgodnie z określonymi wytycznymi i z użyciem odpowiednich materiałów budowlanych. Środki, jakie przeznaczamy na dofinansowania, pozwalają na to, żeby częściowo odciążyć finansowo inwestorów, którzy bez tych pieniędzy niejednokrotnie nie byliby w stanie wykonać prac – dodaje.

Największa kwota dotacji trafi w tym roku do parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. W lipcu 2016 roku podczas burzy doszło tam do oderwania kilku bloków kamiennych od elewacji kościoła. Remontu doczekała się już południowa wieża świątyni, teraz przyszedł czas na wieżę północną. – Przeprowadzenie robót jest niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu – podkreśla dr Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Kamienna okładzina elewacji miejscami odspoiła się od konstrukcji ścian, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. Remont poprawi stan techniczny budynku, ale też pozytywnie wpłynie na odbiór wizualny kościoła – dodaje. Miasto na remont wieży przeznaczy 600 tys. zł, czyli ponad 38% potrzebnej kwoty.

Kwotę 250 tys. zł tego roku otrzyma parafia św. Michała Archanioła na remont wież kościoła wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych oraz wymianę pokrycia. Remont to ostatni etap renowacji dachu, która prowadzona jest od roku 2016. – Jak dotąd prace przebiegały pomyślnie. Z zakończeniem remontu chcielibyśmy zdążyć do wakacji – zdradza ksiądz proboszcz Ryszard Nowak. W ubiegłym roku na remont kościoła miasto przeznaczyło 450 tys. zł - 250 tys. zł na prace związane z remontem dachu, zaś 200 tys. zł na konserwację techniczną zabytkowego instrumentu organowego. Aktualnie trwa malowanie kościoła.

Kolejne dwie parafie z dofinansowaniem to parafia św. Marii Magdaleny oraz parafia św. Pawła Apostoła. Pierwsza otrzyma 90 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia oraz malowanie wnętrza kościoła. Parafia nowobytomska na renowację fragmentu elewacji południowej świątyni otrzyma 100 tys. zł.

Wśród dofinansowanych perełek znalazły się dwa budynki mieszkalne. Łącznie 200 tys. zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich otrzymają znajdujące się przy ul. Raciborskiej w Rudzie domy o numerach 3 i 5. Zabudowania te należą do kolonii robotniczej „Carl Emanuel” (Wolności/Raciborska), która istniała już w połowie XIX w. Charakteru osiedla nabrała w latach 1909–1911, za sprawą sąsiedztwa linii tramwajowej, która wymusiła budowę kolejnych budynków.

Dofinansowane dziś zabytki to nie jedyne obiekty, które mogą liczyć na zastrzyk gotówki tego roku. – W późniejszym czasie chcielibyśmy przeznaczyć pulę środków na remont elewacji orzegowskiego ratusza, remont wnętrza świątyni św. Józefa oraz remont wieży głównej kościoła Ścięcia św. Jana Chrzciciela – wymienia wiceprezydent Michał Pierończyk. - Chcemy również dofinansować remont budynku nr 22 przy ul. ks. Niedzieli. Zabytek wchodzi w skład sześciu domów wybudowanych z początku XX w. z przeznaczeniem dla pracowników dozoru technicznego kopalni „Bielschowitz”. Cztery z nich zostały już wyremontowane, w dużej mierze dzięki dofinansowaniu – dodaje.

Dotacje to nie jedynie wsparcie jakiego udziela Ruda Śląska na renowację zabytków. Z myślą o tym od 2014 roku w mieście obowiązuje uchwała zwalniająca z podatku budynki lub ich części, objęte ochroną konserwatorską, pod warunkiem zrealizowania w nich remontu całej elewacji frontowej budynku, w okresie nieprzekraczającym 1 roku, liczonym od dnia rozpoczęcia remontu.

Przypomnijmy, że Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej od roku 2012 prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków, która obejmuje aktualnie 2174 obiekty. Są to m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze