Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Z pamięcią o twórcach Rodzinnego Domu Dziecka

28-06-2022, 12:36 Joanna Oreł

Jedna z ulic w Halembie będzie nosiła nazwę Ewy i Andrzeja Blachów. Taką decyzję podczas czwartkowej (23.06) sesji podjęli rudzcy radni na wniosek prezydenta. To kolejny wyraz upamiętnienia i podziękowania dla małżonków, którzy przez 30 lat prowadzili w Rudzie Śląskiej Rodzinny Dom Dziecka i wychowali w nim w sumie 36 dzieci.

Chodzi o ulicę położoną w rejonie ulicy Mazurskiej w Halembie, gdzie po przeprowadzonym postępowaniu podziałowym nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej, powstał szereg nowych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W momencie, kiedy powstaną przy nich nowe budynki, konieczne będzie nadanie im odrębnych numerów porządkowych.

Była to okazja, by na wniosek prezydenta miasta, nadać nowej ulicy nazwę Ewy i Andrzeja Blachów. Przypomnijmy, że małżonkowie jako jedni z pierwszych w Polsce stworzyli Rodzinny Dom Dziecka właśnie w naszym mieście. Powstał on 1 stycznia 1981 roku przy ul. Leśnej w Halembie. Państwo Blachowie mieli dwoje własnych dzieci, ale mimo to postanowili oddać swoje serca także innym pociechom. W kwietniu 1981 roku przyjęli pod swój dach pierwsze dzieci – 7-letnią Ewę, 5-letnią Basię i 8-letniego Piotra (rodzeństwo). Przez kolejne 30 lat wychowali 36 dzieci. Małżonkowie byli aktywni zawodowo. Pani Ewa pracowała jako nauczyciel w SP nr 10, z czego zrezygnowała na rzecz prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka. Pan Andrzej był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej, ale każdego dnia wspierał rodzinę i dbał o wychowanie dzieci. Od 2002 r. kierował Rodzinnym Domem Dziecka, a w 2004 roku został jego dyrektorem.

Państwo Blachowie za swoje wieloletnie zaangażowanie oraz oddanie w 2011 roku otrzymali odznaczenie ,,Kamrat Rudzki”. W 2012 roku pani Ewa odebrała z rąk Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Złoty Krzyż Zasługi. Natomiast w 2013 roku córka i syn Ewy i Andrzeja Blachów odebrali medal „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”, który przyznano pośmiertnie ich rodzicom. Ponadto w 2008 roku pani Ewa Blacha została uhonorowania odznaczeniem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pan Andrzej zmarł w lutym 2011 roku, zaś pani Ewa rok później w listopadzie. Propozycja, aby nazwać jedną z rudzkich ulic imieniem małżonków, jest kolejną formą upamiętnienia ich dorobku. – Proszę o podjęcie uchwały, która pozwoli jeszcze w ten jeden sposób uhonorować zasłużonych obywateli miasta – podkreśliła podczas czwartkowej sesji Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. Projekt uchwały został przyjęty przez radnych jednogłośnie (22 głosy ,,za”).


Komentarze