Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Z myślą o aktywizacji

12-01-2018, 09:59 UM Ruda Śląska

115 miejsc dla osób świadczących prace społecznie użyteczne w 2018 roku przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na uczestników programu czekają m.in. prace remontowe, porządkowe oraz konserwatorskie. Realizacja zadania rozpocznie się 22 stycznia i potrwa do 7 grudnia tego roku.

W Rudzie Śląskiej mieszka 527 potencjalnych uczestników prac społecznie użytecznych. Warunkiem uczestnictwa w programie jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z II profilem (profil nadawany jest przez PUP). Osoby te nie mogą jednak posiadać prawa do zasiłku.

Kandydaci do programu prac zgłaszani są przez pracowników socjalnych lub, co się dosyć często zdarza, przychodzą zapisać się z własnej inicjatywy – informuje mówi Anna Szymańska, kierownik Klubu Integracji Społecznej przy MOPS.

W zależności od swoich predyspozycji uczestnicy programu biorą udział w pracach: budowlano-wykończeniowych (np. skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, proste prace hydrauliczne), pomocniczych przy robotach remontowo – budowlanych (przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy), porządkowych (np. zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników), porządkowych wewnątrz pomieszczeń, pomocniczych przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów, pomocniczych przy obsłudze urządzeń pralniczych, pracach szwalniczych, czy pracach na rzecz rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku przewidziane jest 115 miejsc. W przypadku rotacji osób, liczba  korzystających z tego programu będzie się sukcesywnie zwiększać – mówi Anna Szymańska. - W okresie wakacyjnym będą remontowane placówki oświatowe, w pozostałym okresie zaś pomocą w ramach prac społecznie użytecznych zostaną objęte placówki i instytucje, które na bieżąco będą zgłaszać takie zapotrzebowanie - oczywiście w miarę możliwości i kompetencji osób świadczących te prace – zapowiada.

W 2017 roku w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 258 osób. Osoby te brały udział w pracach remontowych prowadzonych m.in. w Komisariacie nr II, Sekcjach Pracowników Socjalnych R-1, R-7, R-5, Szkołach Podstawowych nr 40, 18 i 8, mieszkaniach chronionych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prace porządkowe przeprowadzono m.in. w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Miejskim Przedszkolu nr 19 oraz Domu Pomocy Społecznej św. Elżbieta.

Prace remontowe w miejskich placówkach czy prace porządkowe na terenie naszego miasta sprzyjają poprawie zarówno wizerunku miasta, jak i komfortu życia mieszkańców przy jednoczesnym aktywizowaniu klientów pomocy społecznej. Przede wszystkim jednak uczą szacunku do pracy i poczucia odpowiedzialności – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2016 r pracę podjęło 21 klientów pomocy społecznej świadczących prace społecznie użyteczne, a do końca października 2017 roku - 24 osoby.


Komentarze