Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wyższa składka dla piłkarzy

27-09-2017, 11:01 Agnieszka Lewko

Jeden z naszych Czytelników zwrócił się do nas z pytaniem odnośnie dofinansowania rudzkich klubów piłkarskich. – Moje dziecko od kilku lat trenuje w Uranii, ale w tym roku comiesięczna składka jest wyższa niż w latach ubiegłych – informuje pan Krzysztof. – Jak wygląda sprawa dofinansowania tych klubów i czy jest ono mniejsze niż w ubiegłym roku?

Kluby piłkarskie są dofinansowane dzięki dotacji przyznawanej przez miasto, którą otrzymują w ramach konkursu ofert. Pieniądze te w trakcie roku przeznaczone są m.in. na:  koszty używania obiektów sportowych, udział w zawodach (transport, wyżywienie, noclegi, opłata startowego, obsługa medyczna), zgrupowania szkoleniowe, płace szkoleniowców, stypendia zawodników,  licencje klubowe i zawodnicze czy wypłaty sędziów. W tym roku rudzkie kluby otrzymały ogółem dofinansowanie w wysokości 3 mln 310 tys. zł, z czego 670 tys.  zł przeznaczone zostało na sportowe szkolenie grup seniorskich, a 2 mln 520 tys. zł na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz 120 tys.  zł na organizację i udział w imprezach sportowych. Mimo tego kluby wprowadzają opłatę członkowską, która w tym roku właśnie m.in. w Uranii wzrosła. – Nie rozumiem dlaczego, ktoś może mieć pretensje, co do podwyższenia składki, która wynosiła 10 złotych. W związku z tym, że zapisało się do nas w tym roku szkolnym więcej dzieci, musieliśmy poprosić rodziców o zadeklarowanie, że będą płacić od września do listopada 25 zł, żebyśmy mogli domknąć budżet na 2017 rok, na co rodzice się zgodzili. Jak będzie wyglądała sprawa składek w przyszłym roku, jest uzależnione nowego budżetu – wyjaśnia Bernard Wawrzynek, prezes GKS-u Uranii Ruda Śląska.

Niektórzy rodzice zaznaczają jednak, że musieli przecież zgodzić się na podwyższenie składki, bo nie podpisanie deklaracji wiązałoby się z wypisaniem dziecka z klubu. – Tegoroczna dotacja została rozplanowana już na początku roku, a teraz po zapisaniu się sporej liczby dzieci, okazało się, że podniesienie składki jest konieczne. Dofinansowanie w 2017 roku dla naszego klubu było podobne do tego z roku 2013, a na przykład opłaty na rzecz Śląskiego Związku Piłki Nożnej związane z udziałem w rozgrywkach, czy koszty transportu i sprzętu oraz opłat sędziowskich, cały czas rosną – tłumaczy z kolei Wawrzynek.

Natomiast jak tłumaczy miasto – składki członkowskie kluby mogą ustalać we własnym zakresie w zależności od potrzeb klubu. Wysokość tej kwoty jest ustalana przez władze poszczególnych klubów, czyli zarząd, walne zebranie członków i komisję rewizyjną. Warto jednak dodać, że składka w Uranii nie jest wygórowana, a w mieście działają kluby, w których miesięczna opłata jest wyższa.  – Dotacja ma na celu dofinansowanie klubów poprzez wsparcie działalności, a nie ich całkowite finansowanie. Kluby sportowe oprócz dotacji celowej na konkretne zadanie posiadają również swoje środki własne np. składki członkowskie. Miasto nie może ingerować w decyzje władz klubu,  gdyż kluby posiadają osobowość prawną i zgodnie z własnymi statutami określają wysokość składek swoich członków – tłumaczy Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.


Komentarze