Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Wybory to święto demokracji

11-10-2023, 13:11 Joanna Oreł

W najbliższy weekend odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Rudzianie będą mogli głosować w 79 siedzibach obwodowych komisji wyborczych (odpowiednich do miejsca zamieszkania). O wyborach oraz działaniach „profrekwencyjnych” rozmawiamy z prezydentem miasta, Michałem Pierończykiem.

– Panie Prezydencie – wybory to przywilej czy obowiązek?
– Wybory to zawsze święto demokracji. Nie w każdym miejscu na świecie obywatele mogą cieszyć się prawem wyborczym. My możemy i powinniśmy z tego przywileju korzystać. Demokracja zakłada wybór reprezentantów w powszechnych wyborach oraz rządy większości, dlatego 15 października to ważna data dla każdego z nas.

– Co zrobić, żeby frekwencja była wyższa?
– Podczas zeszłorocznej kampanii wielokrotnie spotykałem się z pytaniem: gdzie oddać głos? Postanowiłem, że należy ułatwiać dostęp do tej wiedzy. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób skorzystało ze swojego prawa i poszło na wybory, do czego namawiam nie tylko na łamach prasy, ale też poprzez konkretne działania.

– Jakie to działania?
– 20 września na spotkaniu z przedstawicielami spółdzielni i zarządcami budynków poprosiłem o pomoc w dotarciu do mieszkańców z informacją o lokalu wyborczym, w którym należy oddać głos. Dzięki przychylności zarządców każdy mieszkaniec bloków znajdzie taką informację. Dotyczy to ponad 5 tysięcy klatek schodowych. Wierzę, że przyniesie to wymierne efekty.

– Wywieszenie informacji nie jest obowiązkowe?
– Nie jest to obowiązkowe. Mimo to zależy mi na tym, aby jak największa liczba mieszkańców oddała swój głos. Osobiście zagłosuję w wyborach do Sejmu na osobę, która jest związana z Rudą Śląską, zna ją i rozumie jej potrzeby i problemy.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21.

- Do czwartku, 12 października można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania lub zmieniać miejsce głosowania. 

- Aby wziąć udział w głosowaniu, osoby, które nie mają pobytu stałego, które czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały, czy poza miejscem zamieszkania, mogą składać wnioski o zmianę miejsca głosowania lub o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. 

- Każdy wyborca może również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego w dniu wyborów może głosować w każdym przez siebie wybranym obwodzie głosowania, w kraju i za granicą. 

- Sprawy dotyczące głosowania w wyborach realizuje Wydział Spraw Obywatelskich (tel.: 32 244-90-20, 32 244-90-19, 32 244-90-18)


Komentarze