Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta już 14 grudnia

05-12-2017, 10:03 Arkadiusz Wieczorek

Już 14 grudnia odbędą się wybory do VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska. Zostaną one przeprowadzone w oparciu o nowy statut MRM, który Rada Miasta uchwaliła 15 listopada br. Statut w obecnej wersji jest efektem doświadczeń niemal 15-letniej działalności Młodzieżowej Rady Miasta.

Kadencja MRM trwa 24 miesiące. Sesje zgodnie ze statutem muszą się odbywać nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, a terminy ich zwoływania nie powinny kolidować z zajęciami szkolnymi. Każdej szkole przysługuje prawo do wyboru jednego radnego.  Kandydatów może zgłaszać klasa, samorząd szkolny lub klasowy, organizacje działające w szkole, indywidualny uczeń,  a nawet sam kandydat. Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej przez 15 osób (uczniów danej szkoły). Zgłoszenia kandydatów składa się na ręce opiekuna radnych Młodzieżowej Rady Miasta z danej szkoły lub Szkolnej Komisji Wyborczej (po jej powołaniu przez prezydenta miasta).

Przypomnijmy, że celem Młodzieżowej Rady Miasta jest inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu oraz współpraca ze szkołami, samorządami uczniowskimi oraz organizacjami młodzieżowymi. Ponadto odpowiada ona za organizowanie spotkań młodzieży Rudy Śląskiej z przedstawicielami organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych, a także za organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej oraz imprez kulturalnych i sportowych.

 

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta  z ramienia Rady Miasta Ruda Śląska jest jej wiceprzewodniczący Krzysztof Rodzoch, z którym rozmawiamy o tym, dlaczego warto spróbować swoich sił w wyborach i pracach MRM.

– Jak Pan ocenia dotychczasową działalność Młodzieżowej Rady Miasta oraz jej rolę w życiu młodych mieszkańców naszego miasta?

– Jest to okazja dla młodych ludzi, aby pokazać, że potrafią działać i można na nich liczyć. Dotychczasowe kadencje pokazują, że mamy bardzo kreatywną i zdolną młodzież. Wystarczy spojrzeć na przewodniczących poprzednich dwóch kadencji. Aleksandra
Kusiak studiuje z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i promuje tam nasze miasto. Ostatni przewodniczący Michał Kabis pełni obecnie funkcję przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. To pokazuje, że ci nasi młodzi ludzie sprawdzają się w swoich działaniach, a przez to przecież promujemy wspólnie nasze miasto.

– Można więc powiedzieć, że prace w Młodzieżowej Radzie Miasta to namiastka prac w tej „dorosłej radzie”?

– Procedury są bardzo podobne. Młodzi radni muszą skonstruować swój budżet, podejmować uchwały i poznać system działania rady. Naszym celem na kolejną kadencję jest zwiększenie udziału Młodzieżowej Rady Miasta w działaniach „dorosłej rady”. Chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie mieli okazję opiniować uchwały ważne dla tej grupy społecznej. Obecnie jest to trudne ze względów technicznych, gdyż częstotliwość spotkań Młodzieżowej Rady jest inna niż Rady Miasta Ruda Śląska i nie zawsze te działania udaje się przeprowadzić w odpowiednim czasie.

– Dlaczego warto startować w wyborach do MRM?

– Myślę, że to doskonały sposób na poznanie systemu samorządu nie tylko w szkole, ale także na płaszczyźnie miejskiej. To także możliwość wprowadzenia w życie wielu fajnych pomysłów. Młodzi radni organizują szereg ciekawych imprez, które później na całe lata pozostają w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w Rudzie Śląskiej. To też możliwość przekazania w większym gronie swoich poglądów i przekonań. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do działania na spotkanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kochłowicach, które odbędzie się 8 grudnia o godzinie 16.30. Na spotkanie zapraszamy też wszystkich byłych członków Młodzieżowej Rady Miasta.    

  

 

Wybory 2017

Co musisz wiedzieć?

Wybory w szkołach/zespołach szkół odbywają się w dniu 14 grudnia 2017 roku.

Nowy Statut MRM, a w nim m.in. nowe zasady związane z wyborami (ordynacja wyborcza).

Nowy – aktualny wykaz obwodów wyborczych (szkół lub zespołów szkół), ich numery, adresy oraz liczba radnych (mandatów) przysługujących danej szkole.

Najważniejsze zmiany:

Kandydatów na radnych zgłaszają już nie tylko klasy, ale samorząd szkolny, klasowy, organizacje działające w szkole, indywidualny uczeń szkoły/zespołu lub nawet sam kandydat (nie ma ograniczenia do zgłoszenia tylko jednego kandydata). Bierne i czynne prawo wyborcze mają uczniowie szkół podstawowych (od klasy 7), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenie każdego kandydata musi być poparte co najmniej przez 15 osób – uczniów szkoły/zespołu szkół.

Każdy uczeń (wyborca) może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych w swoim obwodzie wyborczym.

Zgłoszenia kandydatów składa się na ręce opiekuna radnych MRM z danej szkoły/zespołu lub Szkolnej Komisji Wyborczej, po jej powołaniu przez Prezydenta Miasta.

Cisza przedwyborcza obowiązuje w dniu poprzedzającym wybory, a wyborcza, oczywiście w dniu wyborów.

Wszystkie potrzebne wzory druków związanych z wyborami znajdziecie w załącznikach do Statutu MRM.

Pamiętajcie, że na karcie wyborczej stawiamy tylko jeden znak „X”.

Zapoznajcie się z nowym Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska za pośrednictwem: opiekuna MRM w Waszej szkole lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl) w zakładce „Rada Miasta”, katalog „Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska”, podkatalog „Statut MRM R. Śl., który zawiera uchwałę Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.

Jeśli masz pytania dzwoń lub pisz!

Tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl

Oddaj swój głos! Zapraszamy!

 


Komentarze