Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Współpraca i Rozwój bez własnego kandydata na prezydenta

19-03-2024, 22:01 Joanna Oreł

W naszym mieście zawiązany został Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Rozwój, który podczas środowej (13.03) konwencji zaprezentował kandydatów na radnych w zbliżających się wyborach samorządowych oraz przedstawił swój program. Równocześnie jego przedstawiciele ogłosili, że nie będą wystawiali swojego kandydata na prezydenta miasta, bo udzielają poparcia Michałowi Pierończykowi.

– Nasz komitet jest bezpartyjny, samorządowy, różnorodny i lokalny – mówił Marek Szymański, przedstawiciel Komitetu. – Idziemy do tych wyborów z hasłem ,,Działajmy razem! Dla Rudy Śląskiej” – dodała Elżbieta Garmulewicz z KWW Współpraca i Rozwój.

Komitet WiR swój program wyborczy oparł na fundamentach, takich jak: rozwój inwestycyjny, współpraca na rzecz dziedzictwa, rozwój obywatelski i sportowy, współpraca dla zieleni. Wśród planów zapowiedziano m.in. działania na rzecz przyciągania inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój budownictwa komunalnego, dalszą rozbudowę trasy N-S, stopniową przebudowę dróg gruntowych oraz budowę obwodnicy Kochłowic. Zapowiedziano też m.in. współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i współpracę na rzecz dziedzictwa kulturowego, architektonicznego i społecznego.

– Bardzo ważny jest dla nas także rozwój obywatelski. Chcemy budować społeczność, w której każdy czuje się ważny i słyszany. Będziemy promować partycypację obywatelską, otwarte, transparentne decyzje oraz dialog pomiędzy władzami a mieszkańcami. Wspólnie tworzymy naszą przyszłość, dlatego każdy głos ma znaczenie – mówił Marek Szymański.

Zapowiedziano ponadto rozwój Szpitala Miejskiego, rozwinięcie programu dopłat do pobytu dzieci w żłobkach, a także miejsc wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych. Wśród planów znalazła się również modernizacja hali w Halembie, sal gimnastycznych i boisk oraz zwiększenie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń. Obiecano też wsparcie na rzecz tzw. trzeciego sektora oraz rozwój inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego. – W obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną będziemy dążyć do zrównoważonego rozwoju, dbając o środowisko naturalne. Planujemy inwestycje w tereny zielone, parki miejskie i projekty z zakresu energii odnawialnej, by nasze miasto rozwijało się w zgodzie z przyrodą – zapowiadali przedstawiciele WiR.


Komentarze