Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wspólnie rozwijają metropolię

29-08-2018, 14:35 Arkadiusz Wieczorek

Rok temu wybrano zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jej przewodniczącym został Kazimierz Karolczak, z którym rozmawiamy o tym, jakie są obecnie plany GZM i co jest priorytetem związku, a także jaka jest rola Rudy Śląskiej w GZM.

– Czym obecnie żyje Metropolia?

– Bardzo dużo dzieje się w obszarach związanych z transportem publicznym. Już udało się nam w tej kwestii sporo zrobić, jak choćby wprowadzić wspólne taryfy dla biletów okresowych i jednorazowych. Tak naprawdę jest to pierwszym krokiem, prowadzącym do pełnej integracji transportu publicznego w Metropolii, a tym samym – do usprawnienia jego funkcjonowania na naszym obszarze. Przed nami także opracowanie koncepcji Kolei Metropolitalnej, która odpowie nam, w jakich kierunkach powinien rozwijać się transport szynowy na naszym obszarze, aby mógł stać się realną konkurencją dla samochodów. W naszej ocenie to właśnie kolej jest przyszłością mobilności w miastach. Na liście naszych priorytetów jest również podejmowanie współpracy, której efektem ma być wspieranie rozwoju branż kluczowych. Metropolia jest doskonałym miejscem do testowania i wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy także przed uruchomieniem grupy zakupowej energii elektrycznej. To największa tego typu inicjatywa w naszym kraju – w jej skład weszło 307 podmiotów i ich jednostek organizacyjnych, które w ciągu dwóch lat trwania umów chcą zakupić łącznie prawie 1 TWh energii. Pracujemy również nad uruchomieniem projektu „Energia dla Seniora”, którego celem jest wsparcie mieszkańców powyżej 65. roku życia, którzy są najbardziej zagrożeni ubóstwem energetycznym, poprzez uzyskanie dedykowanej oferty, zapewniającej im bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz gazu po atrakcyjnych cenach wraz z dodatkowymi udogodnieniami.

– A jak Pan ocenia udział Rudy Śląskiej w działalności GZM?

– Ruda Śląska odgrywa bardzo ważną rolę w kreowaniu i kształtowaniu projektów i programów, realizowanych w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przykładem tego może być między innymi zainspirowanie metropolitalnych samorządowców do tego, by już od 1 stycznia 2018 roku wprowadzić bezpłatne przejazdy dla najmłodszych mieszkańców GZM. Wniosek w tej sprawie złożyła pani prezydent – Grażyna Dziedzic. Dzięki temu dzieci i młodzież do 16 lat mogą swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej, ponieważ ulga ta obowiązuje przez cały rok, również w weekendy, wakacje i święta. To rozwiązanie, które po raz pierwszy zostało wprowadzone na tak dużą skalę – objęło 41 miast i gmin, w których mieszka ponad 150 tys. najmłodszych mieszkańców, uprawnionych do skorzystania z tej ulgi. To również jeden z ważniejszych projektów podejmowanych przez Metropolię, by promować wśród mieszkańców transport publiczny. Naszym celem nie było wyodrębnienie kolejnej grupy, uprawnionej do bezpłatnych przejazdów, ale propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców Metropolii postaw proekologicznych oraz utrwalanie w nich nawyku korzystania z komunikacji miejskiej.

– Jak wyglądają działania Rudy Śląskiej dla wspólnego rozwoju całej Metropolii?

– Ruda Śląska, również ze względu na swoje położenie w samym centrum konurbacji śląskiej, od dawna dostrzegała, zdawała i zdaje sobie sprawę z potrzeby zmiany sposobu myślenia o rozwoju miast – z myślenia lokalnego na myślenie metropolitalne, nastawione na współpracę. Musimy myśleć o sobie w kategoriach zintegrowanej i spójnej całości. Dzięki temu posiadamy bowiem olbrzymi potencjał, który pozwala nam stawać się silnym partnerem dla innych ośrodków metropolitalnych w kraju i na świecie.  Cel mamy przecież jeden: podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców, aby chcieli tutaj mieszkać, uczyć się, pracować, lokować biznes i spędzać wolny czas.


Komentarze


30-08-2018, 18:20
yahu pawul - fryna napisał(a):

tyle zostało z obietnicy wyborczej z 2014 roku - darmowe przejazdy dla dzieciaczków które szkoły mają koło domu i mało jeżdżą - natomiast dla tych którzy dojeżdżają każdego dnia przez cały rok do szkół zero pomocy !!!