Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wkrótce przebudowa ul. Zjednoczenia

26-10-2017, 08:31 Arkadiusz Wieczorek

Gruntowa część ulicy Zjednoczenia w Rudzie Śląskiej zostanie zmodernizowana. Inwestycja oprócz przebudowy nawierzchni obejmie również budowę chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Dziś wykonawcy tego zadania został przekazany plac budowy. Jego wartość to prawie 1,9 mln zł.

- Prowadzimy obecnie duże inwestycje drogowe, takie jak budowa kolejnego etapu trasy N-S czy modernizacja ul. Górnośląskiej, ale nie zapominamy o modernizacji dróg gruntowych – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Rozpoczynamy inwestycję na ul. Zjednoczenia, trwa modernizacja ul. Ciasnej, a do końca zbliża się przebudowa ul. Grochowskiej – dodaje.

Ulica Zjednoczenia w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach częściowo ma nawierzchnię z kostki brukowej. Teraz utwardzona zostanie pozostała część. – Nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej zostanie położona od skrzyżowania z ul. Tunkla do miejsca, gdzie kończy się istniejąca już nawierzchnia z kostki – informuje Sławomir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Modernizacji nawierzchni towarzyszyć będzie budowa kanalizacji deszczowej, obejmującej podziemny zbiornik retencyjny. Z kolei wzdłuż całej ulicy Zjednoczenia wybudowany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Również na całej długości ulicy wybudowane zostanie oświetlenie zasilane siecią ziemną, obejmujące 20 słupów aluminiowych z oprawami typu LED. Dotychczas ta ulica była częściowo oświetlona oprawami sodowymi na słupach betonowych, zasilanych linią napowietrzną. Zadanie, którego wartość wynosi prawie 1,9 mln zł, obejmuje również przebudowę zjazdów do posesji i sieci teletechnicznej. Wykonawca na realizację inwestycji ma 8 miesięcy.

Do końca listopada br. ma zostać zrealizowana przebudowa kolejnej drogi gruntowej – ulicy Grochowskiej w dzielnicy Nowy Bytom. – Ta inwestycja obejmuje budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, zatok postojowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – wylicza Sławomir Drożdżał. Istniejąca przed przebudową gruntowa nawierzchnia ul. Grochowskiej była w złym stanie, a podczas intensywnych opadów występowały tam zastoiska wodne. Koszt zadania to 770 tys. zł. Modernizowana jest również ulica Ciasna w dzielnicy Kochłowice, gdzie prace oprócz utwardzenia nawierzchni obejmują też przebudowę części kanalizacji i oświetlenia. Ta inwestycja warta jest ponad 344 tys. zł i ma się zakończyć w połowie grudnia br.

Na inwestycje drogowe w tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej zarezerwowano ponad 61 mln zł, z tego prawie 2 mln zł na przebudowę dróg gruntowych. Największe wydatki związane są z kolejnymi etapami budowy trasy N-S, w tym 36 mln zł na powstający właśnie odcinek od ul. Bukowej do ul. Kokota.

 


Komentarze