Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wirtualne oględziny mieszkań

20-05-2020, 11:49 admin

Oględziny mieszkań komunalnych do remontu w Rudzie Śląskiej przenoszą się do internetu. Wykazom aktualnie dostępnych lokali będzie towarzyszyła obszerna dokumentacja opisowa oraz zdjęciowa. Pierwszy taki wykaz zostanie opublikowany w czwartek, 21 maja. Od kilku lat w mieście promowana jest aktywność osób zainteresowanych przydziałem, m.in. poprzez obowiązek corocznej aktualizacji wniosku, której termin można teraz sprawdzić w sieci.

- Sytuacja epidemiczna w naszym regionie jest cały czas bardzo poważna. Procedura przydziału mieszkań to kolejny obszar, który musiał zostać zmodyfikowany. Do odwołania nie będzie można więc zobaczyć lokalu „na żywo” – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk, odpowiedzialny za  gospodarkę mieszkaniową. - Mam nadzieję, że na powrót do normalnych oględzin nie będziemy musieli długo czekać – dodaje.

Na stronie rudaslaska.bip.info.pl (w zakładce Menu przedmiotowe>Nieruchomości>Rok 2020 Najem dzierżawa - https://rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=3503&r=r) umieszczane będą wykazy wolnych lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt przeznaczonych do najmu wraz z  załącznikami - protokołami remontów oraz zdjęciami. Informacje te będzie można znaleźć także na stronie MPGM TBS Sp. z o.o. - www.mpgm.com.pl. Dodatkowo same wykazy wywieszane będą na  drzwiach Urzędu Miasta Ruda Śląska od strony placu Jana Pawła II, w budynku MPGM TBS od strony ul. 1 Maja oraz budynków Rejonów Eksploatacji Budynków (REB 1 – ul. Janasa 13A, REB 2 – ul. Osiedlowa 6, REB 3 ul. Solidarności 22, REB 4 ul. Joanny 18, REB 5 ul. Radoszowska 106, REB 6 ul. Markowej 22).

Zainteresowanie poszczególnymi lokalami będzie można zgłaszać wyłącznie w terminie wskazanym w wykazie. Można będzie to zrobić e-mailem na adres um_lok@ruda-sl.pl, drogą pocztową na adres Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6; 41-709 Ruda Śląska - Wydział Spraw Lokalowych (liczy się data wpływu do urzędu) lub przy pomocy umieszczonej przy głównym wejściu do Urzędu Miasta skrzynki podawczej (w odpowiednio opisanej i zaklejonej kopercie).

Zgłoszenie powinno zawierać: imię nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL lub datę urodzenia oraz adres/adresy lokalu, którym wnioskodawca jest zainteresowany oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem remontu danego lokalu. - Na bazie otrzymanych zgłoszeń zawierających kompletne dane zostanie sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według daty złożenia wniosku – mówi Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych UM. - Imienna propozycja skierowana zostanie do osoby, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania, o ile jej wniosek jest kompletny i aktualny - tłumaczy. Propozycje wysyłane będą drogą pocztową wraz z dalszą procedurą postępowania.

Przypomnijmy, że w 2014 roku weszły w życie przepisy uchwały Rady Miasta, zmieniającej zasady przydziału lokali mieszkalnych. - Stawiają one na aktywność osób zainteresowanych przydziałem mieszkania poprzez branie udziału w oględzinach mieszkań – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. Każdy oczekujący na mieszkanie ujęty na liście może zgłosić zainteresowanie mieszkaniem oferowanym w publicznym ogłoszeniu, a jeżeli danym lokalem zainteresuje się więcej niż jedna osoba, to decyduje data złożenia wniosku o przydział. - Śledząc ogłoszenia i przychodząc na oględziny lokali można szybko dostać mieszkanie – nawet do miesiąca od złożenia wniosku – zaznacza Michał Pierończyk.

Ponadto osoby na liście oczekujących na przyznanie lokalu mieszkalnego do remontu mają obowiązek dokonywać aktualizacji wniosku poprzez przedłożenie zaświadczeń o dochodach z sześciu ostatnich miesięcy oraz muszą zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania oraz o zmianie sytuacji osobistej i rodzinnej. Aktualizacja musi zostać dokonana najpóźniej w terminie 1 roku od daty złożenia wniosku lub daty dokonania poprzedniej pełnej aktualizacji.

Brak aktualizacji upoważnia do wykreślenia wniosku z listy oczekujących na mieszkanie. Od maja br. osoby oczekujące na mieszkanie mogą sprawdzić termin aktualizacji swojego wniosku w internecie. Na stronie https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11501&idmp=1105&r=r publikowana jest informacja zawierająca pozycję na liście, numer wniosku oraz termin, do którego należy dokonać pełnej aktualizacji wniosku. Pozycję na liście należy odszukać poprzez znak sprawy, umieszczony na prowadzonej korespondencji dotyczącej złożonego wniosku. Lista umieszczona na stronie internetowej aktualizowana jest raz w miesiącu.

Przed wejściem w życie opisanych zmian na liście oczekujących na mieszkanie komunalne do remontu ujętych było ponad 4200 gospodarstw domowych. Po zastosowaniu nowych zasad obecnie na liście ujęte są 744 gospodarstwa.

Źródło: UM Ruda Śląska

Foto: Pixabay


Komentarze