Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wakacje to czas remontów

09-08-2018, 09:05 Arkadiusz Wieczorek

Wakacje to dla uczniów rudzkich szkół czas odpoczynku. Jednak w szkołach od ostatniego dzwonka do pierwszego dnia nowego roku szkolnego trwają intensywne prace, dzięki którym najmłodsi wrócą po przerwie do wyremontowanych placówek. O najważniejszych inwestycjach w placówkach oświatowych rozmawiamy z Anną Krzysteczko, zastępcą prezydent miasta Ruda Śląska.

– Wakacje to najlepszy czas na remonty. Jakie zaplanowano na ten roku? 
– Podczas wakacji w większości placówek oświatowych przeprowadzane są drobne prace remontowe, mające na celu odnowienie pomieszczeń szkolnych poprzez odmalowanie ścian i sufitów, odnowienie lamperii ściennych, wymianę stolarki drzwiowej, przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz wykonanie drobnych napraw pokryć dachowych, a także wymianę oświetlenia. Ponadto w niektórych placówkach będą przeprowadzane dodatkowe prace. Chodzi tu m.in. o przyłącza do sieci wodociągowej w Miejskim Przedszkolu nr 25 przy ul. Piotra Skargi w Halembie, naprawę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie, wymianę tablicy rozdzielczej prądu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie 1, wymianę części ogrodzenia wokół przedszkola wraz z bramą i furtką w Miejskim Przedszkolu nr 34, remont boiska szkolnego i placu zabaw przy SP nr 13 w Bielszowicach, rozbudowę sieci internetowej szkoły SP nr 3 w Rudzie, remont w szatniach uczniowskich wraz z remontem instalacji elektrycznej oraz wymianę posadzki, malowanie w pomieszczeniach administracji w SP nr 22 w Nowym Bytomiu, a także budowę infrastruktury sportowej wraz z oświetleniem terenu przy SP nr 3 w Rudzie 1. Wśród trwających prac remontowych trzeba też wymienić odgrzybienie dwóch sal lekcyjnych oraz wymianę wykładzin w tych salach, a także wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i podłogi w pomieszczeniach dla pracowników obsługi w Zespole Szkół Ponadgimnaazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej w Czarnym Lesie. Oprócz wymienionych prac w większości placówek prowadzone będą drobne prace remontowe, których celem jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa pomieszczeń szkolnych. W wielu placówkach przeprowadzane są również prace remontowe związane z likwidacją szkód górniczych. Dotyczy to Szkół Podstawowych nr 11, 7, 17 i 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola nr 20.

– Od kilku lat placówki oświatowe zmieniają się także na zewnątrz.
– Obecnie w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Westerplatte 2a prowadzone są prace przy termomodernizacji placówki, jak i prace związane z budową infrastruktury sportowej. W Miejskim Przedszkolu nr 18 przy ul. Kazimierza 4 docieplana jest z kolei elewacja. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 zakończyły się prace termomodernizacyjne.

– Część prac została wykonana dzięki budżetowi obywatelskiemu i mobilizacji społeczności szkolnej. Proszę o tym opowiedzieć.
– Dzięki temu, że nasze szkolne społeczności potrafią działać prężenie we wspólnej sprawie, w szkołach udaje się wprowadzić zmiany, na które czekają przede wszystkim najmłodsi. W ramach budżetu obywatelskiego wybudowano m.in. bieżnię ze skocznią w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Bytomskiej w Orzegowie, przeprowadzono modernizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 42 w Kochłowiach oraz zbudowano miniboiska, zakupiono także ławki i urządzenia zabawowe dla Miejskiego Przedszkola nr 39 w Halembie.

– Warto też zwrócić uwagę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która w związku z pozyskaniem pieniędzy na nowe zadania, otrzymała nowe pomieszczenia przy Szkole Podstawowej nr 2.
– W grudniu 2017 roku między prezydent miasta a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z postanowieniami porozumienia na obszarze naszego miasta poradnia pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Jego działalność przewidziana jest do 2021 roku. Ponieważ warunki lokalowe w posiadanym budynku były niewystarczające do realizacji postawionych przed nami zadań, w marcu tego roku przeznaczyliśmy pomieszczenia w SP nr 2 w Bykowinie przy ul. Gwareckiej 2, gdzie zorganizowaliśmy profesjonalnie wyposażoną salę do terapii SI (integracji sensorycznej – przyp. red.) oraz gabinety do indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi. Na tę chwilę mamy już pięć przystosowanych pomieszczeń, ale to oczywiście nie koniec i nadal będziemy dostosowywać kolejne pomieszczenia, żeby realizować program, którego celem jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

– Jeżeli już jesteśmy przy tym temacie. Co robi poradnia, aby pomagać najmłodszym niepełnosprawnym dzieciom?
– Najmłodsze dzieci niepełnosprawne od wielu lat są naszym oczkiem w głowie. Poza naszą statutową działalnością, polegającą przede wszystkim na diagnozowaniu, poradnictwie i prowadzeniu działalności terapeutycznej od 2008 roku prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Są one organizowane dla dzieci od wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wspomniane zajęcia mają na celu pobudzenie rozwoju dziecka oraz polepszenie jego funkcjonowania tak, by jak najpełniej mogło ono uczestniczyć w życiu społecznym. Do naszych zadań należy aktualnie organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju z możliwością dostosowania liczby godzin do realnych potrzeb dziecka, świadczenie dodatkowych usług terapeutycznych dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz koordynowanie działań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju z całego powiatu. Rola wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pozwoliła nam na poszerzenie oferty zajęć terapeutycznych dla najmłodszych dzieci i ich rodzin. Prowadzimy m.in. specjalistyczną terapię SI, terapię logopedyczną i neurologopedyczną, terapię pedagogiczną i psychologiczną, elementy treningu umiejętności społecznych, dogoterapię, terapię ręki oraz fizjoterapię. W planach mamy jeszcze rozszerzenie oferty o zajęcia EEG-biofeedback oraz o terapię behawioralną. Z zajęć wczesnego wspomagania oraz ww. programu korzysta 58 dzieci i ich rodzin. Powadzone są one przez 14 specjalistów.


Komentarze