Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wakacje – czas remontów i przygotowań

29-07-2022, 14:30 Joanna Oreł

Z uwagi na przerwę w nauce wakacje są najlepszym momentem na realizację remontów w placówkach oświatowych. Tak też jest i w Rudzie Śląskiej. Na ten rok zaplanowano prace związane z wykonaniem ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Wirku. Równocześnie trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Między innymi w mieście powstaną nowe oddziały przedszkolne oraz szykuje się zmniejszenie oddziałów klas w poszczególnych szkołach.

W trakcie wakacji w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza przy ul. 1 Maja 173 wszystkie podłogi i sufity pomieszczeń szkolnych zostaną zabezpieczone płytami ognioodpornymi, a następnie pomalowane. – Prace trwają na bieżąco, zgodnie z harmonogramem. Jednak jak to bywa z tego typu inwestycjami, dopiero z chwilą wykonania wszystkich odkrywek tak naprawdę można oszacować prawdziwy zakres remontu – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Wykonanie ochrony przeciwpożarowej w SP nr 7 ma potrwać do 23 listopada, przy czym termin ten może zmienić się ze względu na prace dodatkowe, które nie są objęte umową podstawową. Na remonty i modernizację rudzkich placówek oświatowych zaplanowano w tegorocznym budżecie miasta ponad 5 mln zł, z czego 1 mln 160 tys. zł to środki na zadania z budżetu obywatelskiego. Z nich pokryta zostanie m.in. budowa parkingu dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie (obecnie trwają prace). Ponadto w tym roku przy Miejskim Przedszkolu nr 35, a także przy Miejskim Przedszkolu nr 20 ma powstać plac zabaw, przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czarnym Lesie zostanie utworzony plac zabaw razem ze strefą odpoczynku, a przy Miejskim Przedszkolu nr 9 „Zakątek radości malucha”.

„Zakątek radości malucha”. W nowym roku szkolnym szykują się też zmiany organizacyjne w rudzkich placówkach oświatowych. Między innymi powstaną trzy nowe oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków. Do 17-osobowego oddziału integracyjnego będą uczęszczały dzieci 3- i 4-letnie, do 19-osobowego oddziału ogólnodostępnego dzieci 5-letnie oraz do 19-osobowego oddziału ogólnodostępnego dzieci 6-letnie. Rudzka Rada Miasta podjęła w tej sprawie uchwałę 28 kwietnia br. W tym celu wyremontowany został segment szkoły, który dostosowano do potrzeb oddziałów przedszkolnych. Odpowiednie przygotowanie pomieszczeń potwierdził sanepid (w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych) oraz Komenda Miejska Policji (dotyczy spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego).

Ponadto w roku szkolnym 2022/2023 w sześciu szkołach podstawowych połączone zostaną klasy. – Maksymalna liczba uczniów w jednym oddziale jest określona w prawie oświatowym jedynie w przypadku oddziałów klas I-III szkół podstawowych i wynosi 25 uczniów (z możliwością zwiększenia o dwóch uczniów). Planowane połączenie oddziałów nastąpi w związku z zakończeniem przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej i rozpoczęciem nowego, drugiego etapu edukacyjnego – tłumaczy Adam Nowak.

W Szkole Podstawowej nr 1 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV (łącznie 40 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 2 z trzech oddziałów klas III zostaną utworzone dwa oddziały klas IV (łącznie 55 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 16 z czterech oddziałów klas III ich liczba zmniejszy się do trzech od klasy IV (łącznie 85 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 18 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV (łącznie 44 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 22 z trzech oddziałów klas III po połączeniu zostaną dwa oddziały klas IV (łącznie 50 uczniów), a w Szkole Podstawowej nr 40 z czterech oddziałów klas III utworzone zostaną trzy oddziały klas IV (łącznie 77 uczniów).

Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 70 placówek oświatowych, w tym jeden zespół miejskich przedszkoli, 24 przedszkola, 26 szkół podstawowych (w ramach tego trzy specjalne w roku szkolnym 2021/2022, a w dziewięciu szkołach podstawowych prowadzone były oddziały przedszkolne), trzy zespoły szkolno-przedszkolne, cztery licea ogólnokształcące, siedem zespołów szkół ponadpodstawowych (w tym sześć techników, sześć szkół branżowych I stopnia, jedna branżowa szkoła I stopnia specjalna, jedna szkoła specjalna przysposabiającą do pracy), Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego (w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych, jedno liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jedna szkoła policealna i jedna branżowa szkoła II stopnia), jeden zespół szkół muzycznych, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a także 16 placówek niepublicznych.


Komentarze


29-07-2022, 15:06
Xyz napisał(a):

Chyba Komenda Straży Pożarnej a nie policji ocenia bezpieczeństwo przeciwpożarowe...