Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

W służbie mieszkańcom

21-07-2023, 08:54 Joanna Oreł

Z okazji Święta Policji 86 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe podczas czwartkowej (13.07) uroczystości w Śląskim Teatrze Impresaryjnym. Nie zabrakło życzeń i podziękowań dla wszystkich osób związanych z działalnością Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

– Teraźniejszość dla polskiej policji to nowe wyzwania w zakresie realizacji ustawowych zadań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienia porządku publicznego oraz pomocy osobom, którego takiego wsparcia wymagają. Dzisiejszy policjant to funkcjonariusz wszechstronny, który w codziennej służbie musi odznaczać się zaangażowaniem, poświęceniem, profesjonalizmem i empatią – podkreślił podinspektor Dawid Gil, komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej. – Składam Wam podziękowanie panie i panowie policjanci, za rzetelną i ofiarną służbę oraz przekazuję wyrazy najwyższego uznania. Dziękuję za Wasze zaangażowanie oraz za to, że nie patrząc na przeszkody zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służby. Życzę Wam, aby ten trud zawsze znajdował wśród mieszkańców uznanie, a policyjny mundur nadal cieszył się społecznym poszanowaniem – dodał.

Podczas uroczystości 86 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe, a dziesięciu otrzymało nagrody prezydenta miasta, natomiast pięciu pracowników cywilnych zostało wyróżnionych przez komendanta. – Służba w policji wymaga nie tylko odwagi czy odporności na stres. To praca, w której trzeba wykazać się niezłomnością charakteru, umiejętnościami, sprawnością fizyczną, ale też empatią i wrażliwością. Cieszę się, że w naszym mieście nie brakuje policjantek i policjantów, którzy posiadają te wszystkie cechy – przekazał rudzkim mundurowym prezydent miasta, Michał Pierończyk. – W tym szczególnym dniu składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracowników administracyjnych rudzkiej komendy. Pragnę podziękować za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa, spokoju i ochrony zarówno życia, zdrowia, jak i mienia mieszkańców Rudy Śląskiej – dodał.

Zaangażowanie policjantów w ich służbę przekłada się na wyniki. Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze odnotowali ponad 2,8 tys. przestępstw i przeprowadzili ponad 65 tys. badań na zawartość alkoholu. Natomiast każdego dnia 2022 r. ujawniali średnio 65 wykroczeń i przeprowadzali 43 interwencje. Ponadto spędzali 328 godzin w służbie patrolowej i 104 godziny w służbie obchodowej. A to tylko niektóre z zadań i statystyk.

W rudzkiej policji w pięciu komisariatach oraz w Komendzie Miejskiej Policji pracuje łącznie 311 osób. Warto dodać, że w 2022 roku miasto przekazało policji w formie darowizny dwa grunty o łącznej powierzchni 890 m² pod budowę nowego komisariatu przy ul. Solnej oraz modernizację parkingu przy komisariacie II.


Komentarze