Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

W gronie najlepszych

21-06-2022, 11:44 Joanna Oreł

18 uczniów rudzkich szkół podstawowych zostało w tym roku szkolnym finalistami bądź laureatami olimpiad przedmiotowych. W gronie tym znalazły się m.in. uczennice Szkoły Podstawowej nr 20 w Kochłowicach jako finalistki III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych na poziomie ogólnopolskim.

Blanka Wypler oraz Alicja Kalfas najpierw przeszły przez etap zawodów szkolnych, później wzięły udział w okręgowych (w styczniu 2022 r. odbyła się część pisemna – rozprawka oraz test językowy, a w lutym część ustna – interpretacja wylosowanego wiersza), a następnie zakwalifikowały się do etapu centralnego (w kwietniu), również składającego się z części pisemnej i ustnej (rozmowa o wybranym przez ucznia temacie). Z województwa śląskiego do finałowego etapu centralnego przeszło 11 uczniów, wśród nich wspomniane dwie uczennice z SP nr 20 w Kochłowicach – na poziomie ogólnopolskim znalazły się one w gronie ponad 100 finalistów z całego kraju. – Jest to podwójny powód do dumy i radości, bo nasi uczniowie drugi raz startowali w tej olimpiadzie. W ubiegłym roku zdobyli najwyższe miejsca i w tym roku stało się ponownie. Cieszymy się, że mam takich zdolnych uczniów i nauczycieli, którzy chcą podjąć trud pracy z uczniami, motywują ich i odkrywają talenty. To jest bardzo duży wysiłek, ponieważ poziom tej olimpiady wykracza nie tylko poza oczekiwania stawiane przed uczniami szkół podstawowych, ale nawet powiedziałabym, że częściowo ponad wymagania stawiane uczniom szkół średnich – ocenia Katarzyna Szuba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20.

W ramach przygotowań uczennice musiały się bowiem zmierzyć z listą lektur i wierszy. – Jeżeli chodzi o lirykę, mieliśmy reprezentację właściwie wszystkich najważniejszych poetów – począwszy od Jana Kochanowskiego, przez praktycznie poetę każdej epoki aż po tych współczesnych. To był przegląd całej literatury polskiej, a zakres wiedzy obejmował każdą epokę literacką – podkreśla Karolina Kokot, nauczycielka języka polskiego w SP nr 20, która przygotowywała uczennice do olimpiady.

Przygotowania do konkursu polegały właśnie na wspólnych spotkaniach oraz omawianiu tekstów i zasad olimpiady. Uczennice wzięły także udział w warsztatach organizowanych przez profesorów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla osób, które zakwalifikował się do ogólnopolskiego etapu. – Uczestnictwo w konkursie dało mi bardzo duży zasób wiedzy. Doświadczyłam też czegoś zupełnie nowego w tym konkursie, jak na przykład przemawianie przed gronem profesorskim – mówi Alicja Kalfas, finalistka III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. – Zdecydowałam się na udział w olimpiadzie dzięki wsparciu, zachęcie oraz pomocy mojej polonistki, choć na początku tematy wydawały mi się być bardzo trudne – dodaje Blanka Wypler, druga z finalistek.

Dodajmy, że tytuł finalisty lub laureata olimpiady oznacza dla ucznia uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, co w praktyce zwalnia go z jego zdawania. Jednak uczennice SP nr 20 nie są jedynymi, które osiągnęły olimpijskie sukcesy w edukacji w roku szkolnym 2021/2022. Na liście tej jest także: laureat Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Chemii z SP nr 4; finalista Konkursu Przedmiotowego z Chemii z SP nr 6; laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii z SP nr 7; finalista Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki z SPS nr 15; finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” z SP nr 17, finalista III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych przy Instytucie Badań Literackich PAN z SP nr 18; finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii z SP nr 20; laureatka olimpiady z języka polskiego, finalista olimpiady z biologii oraz finalista olimpiady z matematyki z SP nr 24; laureat olimpiady z historii z SP nr 30; laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego z SP nr 41; laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych i finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla Szkół Podstawowych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz finalista VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich z Zespołu Szkół nr 2.


Komentarze