Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

W drodze po 500+ i 300+

22-08-2019, 12:11 Joanna Oreł

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach programów „Dobry start” i „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko. Od początku sierpnia można to zrobić nie tylko drogą elektroniczną, ale również w terenowych punktach. Chodzi o to, by przyspieszyć całą procedurę, bo liczby mówią same za siebie. Za sprawą poszerzenia programu 500+, świadczeniem zostanie objętych dodatkowo ok. 10 tys. dzieci z Rudy Śląskiej. Natomiast wsparcie ,,Dobry start” przysługuje ok. 15 tys. uczniów.

– Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic dziecka, na które obecnie nie jest uprawniony do pobierania tego świadczenia (od tego czasu program „Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny – przyp. red.), musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi wypłatę świadczenia wychowawczego na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca br. – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r. – dodaje.

W ubiegłym roku świadczenie 500+ otrzymało 12 965 dzieci w naszym mieście, natomiast od lipca tego roku liczba ta wzrośnie do ok. 23 tys. W pierwszym miesiącu przyjmowania wniosków drogą elektroniczną złożyły go 7904 osoby. Z kolei z programu ,,Dobry start” w ubiegłym roku skorzystało 14 957 dzieci. W tym roku liczba uprawnionych do ,,wyprawki” uczniów ma być podobna (na razie
w lipcu złożono 12 288 wniosków). Jeżeli chodzi o termin to wnioski na nowy rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są także od 1 lipca, lecz dłużej niż w przypadku 500+, bo do 30 listopada. – Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, wnioski złożone w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Staramy się jednak, by świadczenia te trafiły do mieszkańców naszego miasta w jak najszybszym terminie – podkreśla Krystian Morys.

Od 1 sierpnia w przypadku obydwu tych świadczeń wnioski można składać nie tylko w MOPS-ie lub przez internet. – Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Rudy Śląskiej, uruchomiono dodatkowe punkty obsługi klientów ubiegających się zarówno o świadczenie wychowawcze, jak i świadczenie „Dobry start”. Wnioski o powyższe świadczenia można zatem składać w siedzibach pracowników socjalnych w poszczególnych dzielnicach miasta, jak również w Urzędzie Miasta – mówi Krystian Morys.

Chodzi także o to, by uniknąć problemów przy składaniu wniosków oraz przyspieszyć wypłatę pieniędzy. Mowa o nie lada kwotach, bo łącznie w ubiegłym roku tylko w ramach programu „Rodzina 500 Plus” mieszkańcom Rudy Śląskiej wypłacone zostały świadczenia w wysokości ok. 69 mln zł. – Najczęściej pojawiającym się problemem przy składaniu wniosków o świadczenie „Dobry start” jest błędne ich wypełnianie, a mianowicie zamiast adresu siedziby szkoły dziecka wpisywany jest adres zamieszkania. Kolejnym pojawiającym się problemem zarówno we wnioskach o „Dobry start”, jak i o świadczenie wychowawcze jest powielanie wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę w stosunku do tego samego dziecka, na które strona ubiega się o przedmiotowe świadczenie – tłumaczy Krystian Morys.

Wnioski o przyznanie świadczeń „Dobry start” oraz „Rodzina 500+” można składać:

- drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. – za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
- drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 (także pocztą – druki wniosków dostępne są na stronie www.mops.rsl.pl),
- drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. w sekcjach pracowników socjalnych (Godula, Orzegów ul. Przedszkolna 6; Ruda ul. Wolności 14; Kochłowice ul. Tunkla 1; Bykowina ul. Sławika 1a; Halemba ul. Solidarności 7; Bielszowice ul. Bielszowicka 114b; Wirek ul. Jankowskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15, a także w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przy ul. Jana Pawła II 6 (w godzinach pracy UM).


Komentarze