Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Uwaga! Będzie „bajpas”!

15-09-2017, 09:29 Agnieszka Lewko

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Kokota w Rudzie Śląskiej! Od wtorku /19 września/ pomiędzy ul. Wideckiego a Kasprowicza kierowcy poruszać się będą specjalnie zbudowanym „bajpasem”. Objazd zostanie wprowadzony z powodu trwającej w tym rejonie budowy trasy N-S. Roboty przy realizacji trzeciego odcinka tej drogi prowadzone są od czterech miesięcy, a zakończyć mają się jesienią przyszłego roku. – Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Aktualnie kończy się przebudowa infrastruktury technicznej, trwa budowa nasypów oraz intensyfikują się prace przy budowie wiaduktu – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kokota ma ścisły związek z postępem robót przy budowie trasy N-S – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Nabierają tempa prace związane z budową wiaduktu. Część robót udało się już zrealizować bez zamykania ul. Kokota, jednak dalsze prace wymagały wprowadzenia objazdu dla pojazdów poruszających się tą ulicą – dodaje.

Kierowcy od najbliższego wtorku korzystać będą ze specjalnie zbudowanego bajpasa, który znajduje się po południowej stronie ul. Kokota pomiędzy ul. Kasprowicza a ul. Wideckiego. Jest to wyasfaltowany odcinek drogi o długości ok. 300 m, po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy korzystać będą z niego do momentu, aż wybudowany zostanie już wiadukt oraz przebudowana i poszerzona zostanie ul. Kokota w jego rejonie.

Aktualnie budowany odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota będzie miał długość ponad 1 km. Do tej pory w większości zakończyła się przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą. – Były to momentami skomplikowane prace, gdyż w tym miejscu przebiegała sieć kanalizacyjna, wodociągowa i teletechniczna. Dodatkowo musiała zostać przebudowana sieć wysokiego napięcia oraz rurociąg GPW. Ponadto w lipcu o kilkanaście metrów przesunięty został schron pozorno–bojowy sprzed II wojny światowej - opisuje Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów.

Częściowo przebudowana została też ul. Wideckiego, która dostosowana została już do nowego układu drogowego. Wybudowana została także droga dojazdowa do ogródków działkowych. Aktualnie oprócz budowy podpór nowego wiaduktu trwają prace ziemne na całej długości budowanego odcinka. Formowane są nasypy, wybudowany został też przepust dla zwierząt.

Budowa trzeciego odcinka trasy N-S kosztować będzie ponad 48 mln zł. Oprócz budowy 1 km trasy i dwupoziomowego węzła z ul. Kokota prace drogowe obejmą też budowę chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia. Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została w ramach RPO WŚL 2007-2013. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Drugi etap budowy trasy N-S oraz odcinek aktualnie budowany, objęte zostały unijnym dofinansowaniem, które wyniosło prawie 85 proc. wartości tych inwestycji. Ogółem jest to kwota rzędu ok 90 mln zł.

Dodatkowo w maju br. miastu przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 110 mln zł na budowę kolejnego, a zarazem najdłuższego odcinka trasy N-S, na który miasto ma już gotową dokumentację. Chodzi o etap od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4. Jego długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Dzięki tej dotacji trasa N-S na odcinku od DTŚ do autostrady A-4 zostanie wybudowana przy współudziale środków unijnych.

Miasto myśli również o budowie trasy w kierunku przeciwnym, czyli do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.


Komentarze