Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

USTAWA ŚMIECIOWA

06-01-2012, 11:46 Wioletta Tkocz

Od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego czasu gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku, do tego czasu samorządy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu jej złożenia. Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

Co te zmiany oznaczają dla mieszkańców Rudy Śląskiej? Przede wszystkim nie będą musieli na własną rękę zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym ich śmieci. To uczyni za nich gmina, wybierając w drodze przetargu najkorzystniejszą ofertę wywozu odpadów.
W gminie będą też uiszczać tak zwaną opłatę śmieciową, którą do tej pory płacili firmie odbierającej odpady. Jak będzie naliczana? O tym ostatecznie zdecyduje Rada Miasta. Jednak wybranie sposobu jej obliczania nie jest proste.
W Rudzie Śląskiej, podobnie jak w innych miastach, pracuje nad tym specjalny zespół specjalistów. Tak naprawdę te zmiany dotyczą właścicieli nieruchomości, osoby zamieszkujące nieruchomości wielorodzinne nadal będą uiszczały opłaty śmieciowe właścicielowi, na przykład spółdzielni.

Korzyścią dla mieszkańców może być też koniec zmartwień z zalegającymi piwnice starymi, telewizorami, rozpadającymi się meblami czy przeterminowanymi lekami. Zadaniem gminy bowiem będzie organizowanie punktów zbiórek na terenie miasta. Korzystniej dla przeciętnego Kowalskiego będzie segregować odpady, bowiem opłata za wyselekcjonowane śmieci będzie niższa. Jeśli ustawa śmieciowa wejdzie w życie powinny zniknąć dzikie wysypiska, bowiem mieszkaniec uiszczając opłatę śmieciową zobowiązuje gminę do odbioru śmieci, które wyprodukuje. Nie będzie mu się więc opłacało w ramach oszczędności wywozić odpadów do lasu czy spalać w domowych piecach, co jest nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia.

 Więcej w wydaniu gazetowym Wiadomości Rudzkich już 11.01.2012.


Komentarze