Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Urząd pracy doceniony za realizację Tarczy Antykryzysowej

03-11-2021, 11:32 Joanna Oreł

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej znalazł się w gronie instytucji, które zostały docenione za realizację Tarczy Antykryzysowej, czyli działań wspierających rudzkich pracodawców, przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią COVID-19. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznano Beacie Płaczek, dyrektor PUP, a srebrne – Iwonie Skibie, kierownikowi Działu Ewidencji oraz Żanecie Jarzębskiej, specjalistce ds. programów. Wręczenie nagród odbyło się na początku października w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

W 2020 roku po raz pierwszy w historii instytucji tej przyszło się zmierzyć z trudnym i nowym zadaniem, jakim było przeciwdziałanie gospodarczo-społecznym skutkom pandemii COVID-19. – Realizacja wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej wymagała od urzędu wypracowania szeregu procedur, dzięki którym środki finansowe mogły być w sposób ciągły i odpowiadający na pilne potrzeby gospodarcze kierowane do rudzkich przedsiębiorców – mówi Beata Płaczek, dyrektor rudzkiego PUP-u.

Na realizację zadań w ramach Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rudzki urząd pracy pozyskał w ubiegłym roku 40 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostały na różne formy wsparcia (jednorazowe bezzwrotne pożyczki w wysokości do 5 tys. zł, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników). – W ramach tych działań w samym tylko roku 2020 urząd podpisał z rudzkimi pracodawcami, przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami i kościelnymi osobami prawnymi ponad 5500 umów, co obrazuje ogromną skalę korzystania z tego wsparcia – podkreśla Beata Płaczek.

Natomiast w tym roku rudzki PUP rozpatrzył pozytywnie 1876 wniosków w zakresie tarczy na ponad 9 mln zł oraz rozliczył 1349 umów w zakresie dofinansowań dla 4408 pracowników i przedsiębiorców. – Kilkaset rudzkich firm, które z powodzeniem skorzystało ze środków w ramach tarczy, ustabilizowało sytuację swojego przedsiębiorstwa, dzięki czemu mogło ocalić miejsca pracy – mówi dyrektor PUP-u. – Należy podkreślić, że efektywne wdrażanie założeń Tarczy Antykryzysowej nie zablokowało dynamicznego działania urzędu pracy w ramach działań bieżących. Dzięki kooperacji i partnerstwu z rudzkimi pracodawcami i przedsiębiorcami Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej uzyskał wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób bezrobotnych za rok 2020 – 88,16%. Średnia krajowa za rok 2020 wyniosła 85,35%. Przez cały czas umożliwiona była rejestracja elektroniczna, w trybie ciągłym wypłacane były świadczenia typu zasiłki oraz stypendia. Na bieżąco wypłacane były jednorazowe, bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz wdrażano formy subsydiowane, w tym staże – wylicza Beata Płaczek.

Ponadto realizowano szkolenia dla osób bezrobotnych oraz szkolenia dla pracowników i pracodawców rudzkich firm w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wspierane były też osoby niepełnosprawne (udzielanie dofinansowań do działalności gospodarczej lub refundacja doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w ramach środków z PFRON-u). Realizowano również aktywizację zawodową repatriantów, a pracodawcy mogli i nadal mogą liczyć na pomoc w zakresie zatrudnienia pracowników, w tym cudzoziemców. 


Komentarze