Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta zamknięty do 27.11

05-11-2020, 13:46 Joanna Oreł

Uwaga! Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej od 9 listopada do 27 listopada rudzki Urząd Miasta będzie zamknięty dla mieszkańców.
 
Każdą sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa w urzędzie będzie można załatwić po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem. Można także korzystać z alternatywnych form kontaktów z magistratem: drogą telefoniczną, korespondencją tradycyjną lub elektroniczną, czyli poprzez e-mail lub ePUAP. Wszystkie wnioski potrzebne do załatwienia sprawy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:
➡️ nosić maseczki,
➡️ dezynfekować ręce,
➡️ zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach.
 
W celu załatwienia spraw, które nie wymagającą osobistego kontaktu, można korzystać ze „skrzynki podawczej”, znajdującej się przy wejściu do budynku „A” i „B” Urzędu Miasta Ruda Śląska. Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie.
 
Na kopercie należy umieścić:
➡️ imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
➡️ numer telefonu kontaktowego,
➡️ określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.
 
W przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania.

Komentarze