Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Urszula Koszutska wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego

21-12-2022, 09:08 Joanna Oreł

Kolejne zmiany w Sejmiku Województwa Śląskiego. Odwołana została wiceprzewodnicząca Beata Kocik z PiS, a nowymi wiceprzewodniczącymi zostali Rafał Porc z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz pochodząca z Rudy Śląskiej Urszula Koszutska z Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiamy z nią o drodze do nowego stanowiska, misji i celach na najbliższy czas.

– Co dla Pani oznacza wybór na stanowisko wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego?
– Jeszcze większą odpowiedzialność za województwo i jego mieszkańców, więcej pracy i jeszcze więcej zaangażowania w to, abyśmy rozwijali się w sposób optymalny. Czuję ogromną odpowiedzialność, jednak jestem przekonana, że dobrze współpracując z całym prezydium Sejmiku i radnymi, osiągniemy dobre rezultaty dla naszego regionu. Wybór na stanowisko wiceprzewodniczącej odbieram jako szczególne wyróżnienie i zaszczyt, a także obdarzenie mnie zaufaniem wynikającym z mojej pracy w strukturach samorządowych.

– Spodziewała się Pani takiej decyzji? Uzyskała Pani większość głosów ze strony radnych.
– Wybór prezydium Sejmiku jest zwykle poprzedzony licznymi rozmowami i mediacjami, mającymi na celu wypracowanie najkorzystniejszego stanowiska i zasad współpracy pomiędzy radnymi. Z reguły wyłania się osoby, mogące zintegrować oczekiwania poszczególnych klubów radnych, a także mających kwalifikacje w określonych zakresach kompetencyjnych. Poza tym osoby proponowane na poszczególne funkcje muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego posiadamy informacje o możliwości kandydowania i reprezentowania grupy osób. Ponadto warto zawsze zweryfikować otrzymywane propozycje przed ich przyjęciem oraz sprawdzić i odpowiedzieć sobie na pytania – czy dam radę, czy jestem w stanie podołać nowym obowiązkom itp. Taka analiza wymaga czasu.

– Jakie będą dla Pani główne cele do zrealizowania na nowym stanowisku?
– Samorząd terytorialny bardzo często nazywany jest małą Ojczyzną. Tworzy go społeczność lokalna, która ma prawo i zdolność do kierowania oraz zarządzania częścią spraw publicznych. Radni każdego szczebla, także wojewódzcy, są zobowiązani do służenia mieszkańcom i do dbania o ich potrzeby. Prezydium Sejmiku odpowiada za organizację prac tego podmiotu, jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Przewodniczący organizuje pracę Sejmiku i prowadzi jego obrady, powołuje stałe bądź doraźne komisje, swoje zadania wykonuje poprzez uchwalanie uchwał. W naszym śląskim Sejmiku zasiada 45 radnych i posiadamy 14 komisji, więc duże zaangażowanie będzie niezwykle potrzebne. Na szczęście możemy korzystać z całego Urzędu Marszałkowskiego jako aparatu pomocniczego w naszych działaniach. Zadania przewodniczącego i wiceprzewodniczących są wyznaczone w ustawie o samorządzie i nie mamy tu zbyt wiele możliwości. Zadaniem przewodniczącego jest reprezentowanie Sejmiku i organizowanie jego pracy oraz prowadzenie obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Natomiast moje cele merytoryczne nie ulegają zmianie. Nadal pragnę służyć mieszkańcom regionu i mojego rodzinnego miasta, nadal chcę, aby dotarły do nas fundusze unijne, niezwykle potrzebne każdemu z naszych śląskich miast. Zabiegamy o to, aby port lotniczy w Pyrzowicach pozostał w rękach województwa, a nie Warszawy. Apelujemy do pana premiera o podjęcie działań, mających na celu zbycie akcji, będących w posiadaniu podmiotów zależnych od Skarbu Państwa, na rzecz samorządu województwa śląskiego. Pragnę również poinformować, że dotrzymujemy słowa i na ostatniej, nadzwyczajnej sesji Sejmiku podjęliśmy uchwałę o dofinansowaniu leczenia niepłodności metodą in vitro dla par pragnących posiadać potomstwo. Życzę, aby każda para marząca o dzieciach potrafiła zrealizować swoje pragnienia. Przed nami Boże Narodzenie, życzę Czytelnikom ,,Wiadomości Rudzkich” spokojnych i pełnych życzliwości świąt. Niech ten czas przyniesie Państwu ukojenie i radość.

– Dziękuję za rozmowę.


Komentarze