Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Uczniowie "Morcinka" sięgnęli po laury

16-06-2021, 13:37 UM Ruda Śląska

Spektakularny sukces odnieśli pierwszoklasiści z Atelier Sztuki z II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej. Uczniowie Maria Tomecka, Jakub Sroka i Stanisław Kondera zajęli najwyższe miejsca w konkursie zorganizowanym przez „Panteon Górnośląski”, ogłoszonym w związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą III Powstania Śląskiego.


- Konkurs ten pokazał, jak ważne jest odkrywanie regionu i nauka o lokalnych bohaterach. Teraz czas na radość z sukcesu po wytężonej pracy zarówno do etapu pisemnego, jak i ustnego – podkreśla Anna Morajko – Fornal, polonistka i regionalistka oraz opiekunka merytoryczna uczniów. - Bardzo się cieszę, że wiedza o regionie przekłada się na poznawanie najbliższej okolicy i odkrywanie postaci, które zasłużyły na miano bohaterów. Młodzież wielu śląskich miast zdała dziś poważny egzamin z historii. Jestem dumna, że w gronie tych najlepszych byli moi wychowankowie – dodała.


W pierwszym etapie, w którym trójka z „Morcinka” zajęła trzy pierwsze miejsca, uczniowie musieli napisać esej na jeden w kilku zaproponowanych tematów. Maria Tomecka jest autorką pracy na temat „ Śląskie powstania w pieśniach i piosenkach”. Jakub Sroka i Stanisław Kondera pisali „Opis powstańczych zrywów w dziełach literackich. Analiza porównawcza „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza, „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej i „Nad Odrą 1921” Zofii Kossak.


Do drugiego etapu każdy uczestnik przygotował dziesięciominutowe wystąpienie, dotyczące wyjątkowej postaci związanej z historią regionu. Maria Tomecka popisała się prezentacją o Marii Kujawskiej – „Aniele z Ravensbrück”; Jakub Sroka przybliżył postać Edmunda Kokota, a Stanisław Kondera zaprezentował biografię Jadwigi Markowej. We wtorkowym (15.06) finale najwyższe miejsca przypadły rudzkim uczniom - pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczniowie „Morcinka” Maria Tomecka i Jakub Sroka, a drugie miejsce Stanisław Kondera.


Komentarze