Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

16-05-2019, 10:29 admin

Już po raz 16. w Rudzie Śląskiej odbędzie się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. To czas, kiedy klucz do miasta jest właśnie w ich rękach. – To wyjątkowa grupa osób, od której każdy z nas może czerpać siłę i pozytywną energię – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. W ramach wydarzenia zaplanowano pikniki, warsztaty i turnieje. XVI Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych będzie trwał od 17 do 27 maja 2019 r.

Uroczystości otworzy msza św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach, która rozpocznie się 17 maja o godz. 9.00. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą pod „Dom św. Józefa” (ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3), gdzie nastąpi przekazanie klucza do miasta. Po jego otrzymaniu uczestnicy zaproszą do restauracji „Maciej”, gdzie odbędzie się koncert „Muzyka łączy”.

Na sobotę, 18 maja, w godz. 15.00-19.00 zaplanowano piknik integracyjny na terenie stadionu „Grunwald” w Halembie, który zorganizuje Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Natomiast w poniedziałek (20.05) odbędzie się Dzień Otwarty w Polskim Związku Niewidomych koło Ruda Śląska. W tym samym dniu Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (godz. 8.00-14.00), a także warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnościami (godz. 10-12).

Wtorek i środa upłyną pod znakiem Olimpiady Radości, którą w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie zorganizuje Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Nie są to jedyne atrakcje zaplanowane na te dni. We wtorek Szkoła Podstawowa nr 35 w Rudzie zorganizuje warsztaty taneczne „60 tańców na 60-lecie Rudy Śląskiej”, a w Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks” odbędzie się dzień otwarty. Z kolei w środę (22.05) Szkoła Podstawowa nr 11 w Bielszowicach zaprosi na imprezę integracyjną, a Ośrodek Święta Elżbieta zorganizuje turniej szachowy i warcabowy.

W czwartek (23.05) sprzed Centrum Handlowo-Rozrywkowego Ruda Śląska „Plaza” do „Szkoły Życia” przejdzie pochód godności, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca” (godz. 9.30). Również na ten dzień zaplanowany jest XIV Turniej Skata i Remika w DPS „Senior” w Orzegowie (start godz. 9.00) oraz Turniej bowlingowy w CH-R Ruda Śląska „Plaza”, którego organizatorem jest DPS z Kochłowic (godz. 10.30).

Piątek (24.05) zapowiada się równie aktywnie. W hali sportowej „Zgoda” w Bielszowicach o godz. 10.30 rozpocznie się IV Olimpiada Specjalna dla Osób Niepełnosprawnych, którą zorganizuje SP nr 13 oraz Fundacja „Edukacja Marzeń”. Natomiast w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie odbędzie się piknik rodzinny, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Jaskółka” (początek o 9.30).

Zdolności artystyczne będzie można podziwiać w Galerii „Fryna” w Miejskim Centrum Kultury, gdzie w sobotę (25.05) odbędzie się podsumowanie wystawy, a także plener malarski (godz. 10.00 na placu Jana Pawła II).

Zakończenie TGON nastąpi 27 maja (poniedziałek). Na ostatni dzień zaplanowano konkurs karaoke w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” (godz. 9.00-13.00) oraz Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, który odbędzie się na stadionie „Grunwald” (godz. 9.30). W organizację obchodów włączyła się również Szkoła Ponadgimnazjalna nr 7 Specjalna poprzez przygotowanie i kolportaż ulotek z ważnymi informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. – Serdecznie zapraszam do udziału w przygotowanych atrakcjach – mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. – Ten wyjątkowy czas zawsze jest pełen radości i uśmiechu – podkreśla.

W 2018 roku całkowity budżet pomocy społecznej przeznaczony na zapewnienie różnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wynosił 20 082 245,14 zł. Kwota ta obejmuje koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który w zeszłym roku wyniósł 12 923 870,70 zł (z budżetu miasta przeznaczono kwotę 8 349 736,70 zł; pozostałe środki w wysokości 4 574 134,00 zł pochodzą z budżetu Wojewody). Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców w DPS-ach działających poza Rudą Śląską z budżetu miasta przeznaczono 4 692 634,84 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy miasto przekazało z budżetu Wojewody środki w wysokości: 1 191 381,10 zł. Na usługi opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono 720 878,96 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 302 695,54 zł (budżet Wojewody). Budżet obejmował również dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to 10% całkowitych kosztów działalności oraz dofinansowanie do pobytu rudzian w WTZ poza miastem w wysokości 250 784 zł.

Ponadto Ruda Śląska otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 3 411 868,80 zł. - Środki przeznaczono na realizacje zadań ustawowych, tj. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych i technicznych, uczestnictwo dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz dofinansowanie zajęć klubowych przy warsztatach terapii zajęciowej – wylicza wiceprezydent Anna Krzysteczko. Program ma pomóc wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Poza tym rudzki MOPS realizuje wypłaty zasiłków stałych (ponad 2,4 mln zł), dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (prawie 750 tys. zł), świadczeń opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne (w sumie niespełna 22 mln zł), zasiłków dla opiekuna (ponad 320 tys. zł) oraz świadczeń jednorazowych „Za życiem” (w kwocie 68 tys. zł).

Z danych ONZ wynika, że ponad 650 milionów osób na świecie, czyli ok. 10% całej populacji, jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych lub sensorycznych niepełnosprawności. Według EHIS (Europejska Analiza Wywiadów Zdrowotnych), w zależności od przyjętego poziomu ograniczeń, w Polsce w 2014 roku było od 4,9 do 7,7 mln osób niepełnosprawnych. Prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało prawie 3,8 mln Polaków. W Rudzie Śląskiej wg danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2018 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2715 orzeczeń o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia – 603 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze