Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Trwa spis zabytków

15-04-2012, 09:52 Administrator WR

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowuje gminną ewidencję zabytków, która gotowa będzie do końca roku. To wymóg ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Będzie ona zawierała każdy obiekt wpisany do rejestru zabytków lub objęty ochroną.

- Każdy z nich będzie posiadał kartę adresową z podstawowymi danymi: zdjęciem, adresem i informacją na temat właściciela. Ewidencja pozwoli nam poznać obecny stan rudzkich zabytków i będzie podstawą do dalszych działań. Stanie się też pretekstem do stworzenia Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami. Będziemy nad nim pracować w latach 2013- 14. Gdy zostanie uchwalony przez Radę Miasta będzie wiadomo, które zabytki i w jakim terminie będą remontowane – mówi miejski konserwator zabytków Łukasz Urbańczyk.

Na ten rok rudzcy radni na renowację zabytków przeznaczyli w budżecie miasta 63 tysiące złotych. Do tej kwoty na marcowej sesji Rady Miasta dołożyli jeszcze milion. W ramach tych środków wyremontowany zostanie dach na budynku przy ul. Królowej Jadwigi 31. Planowane jest tez wykonanie elewacji Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka i pierwszego etapu elewacji Gimnazjum nr 13. Do tego dojdzie remont rzeźb św. Barbary i św. Floriana wraz z postumentami, stojącymi przed kościołem św. Pawła oraz modernizacja ogrodzenia wieży ciśnień w Nowym Bytomiu.

 


Komentarze