Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Terminy opłat w marcu

17-03-2021, 08:12 Joanna Oreł

W marcu kończą się terminy płatności niektórych opłat i podatków. Do 15 marca należało uiścić należność za śmieci według nowej stawki oraz pierwszą ratę podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Z kolei 31 marca mija termin płatności opłaty za psa oraz za użytkowanie wieczyste gruntów (np. pod garażami).

Obecnie (od 1 lutego) opłata za śmieci segregowane wynosi 30 zł od osoby, a w przypadku braku segregacji – 60 zł. Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 15 marca upłynął też termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego). W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Z kolei 31 marca mija termin płatności opłaty za psa. W tym roku wynosi ona w Rudzie Śląskiej 70 zł. Także w tym terminie, nie czekając na wezwanie, należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za grunty, które nie zostały objęte przekształceniem w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Dotyczy to m.in. garaży czy gruntów komercyjnych. Z kolei właściciele gruntów objętych przekształceniem, którzy nie zdecydowali się na jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej, do 31 marca muszą uregulować należność za 2021 rok.

Opłat można dokonywać przelewem, co wskazane jest w dobie epidemii koronawirusa. Podatek od nieruchomości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, który podany został w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania „opłaty śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat znajdują się TUTAJ.

Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście uregulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z czterech kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy pracują w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 8 do 16, w czwartki od godz. 10 do 18 oraz w piątki od godz. 8 do 14. Aby z nich skorzystać, nie jest wymagane wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

Foto: Pixabay


Komentarze